flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Michelin to announce 62 newly starred French restaurants

Save News
2024-03-19 19:32:39
Translation suggestions
Michelin to announce 62 newly starred French restaurants
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-03-19
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
introduce
giới thiệu
audio
list
danh sách
audio
many
nhiều
audio
year
năm
audio
wine
rượu
audio
new
mới
audio
introduce
giới thiệu
audio
list
danh sách
audio
many
nhiều
audio
year
năm
audio
wine
rượu
audio
while
trong khi
audio
also
Mà còn
audio
restaurant
nhà hàng
audio
back
mặt sau
audio
quality
chất lượng
audio
today
Hôm nay
audio
expand
mở rộng
audio
announce
thông báo
audio
during
trong lúc
audio
center
trung tâm
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
near
gần
audio
recent
gần đây
audio
head
cái đầu
audio
guide
hướng dẫn
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
annual
hàng năm
audio
near
gần
audio
recent
gần đây
audio
head
cái đầu
audio
guide
hướng dẫn
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
annual
hàng năm
audio
ceremony
lễ
audio
across
sang
audio
as
BẰNG
audio
destination
điểm đến
audio
fresh
tươi
audio
despite
cho dù
audio
dining
ăn uống
audio
chef
đầu bếp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
award
giải thưởng
audio
focus
tập trung
audio
award
giải thưởng
audio
focus
tập trung
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
commitment
cam kết
audio
edition
phiên bản
audio
respect
sự tôn trọng
audio
commitment
cam kết
audio
edition
phiên bản
audio
respect
sự tôn trọng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
reach
đạt
audio
landscape
phong cảnh
audio
remains
còn lại
audio
innovation
sự đổi mới
audio
generation
thế hệ
audio
prominence
sự nổi bật
audio
reach
đạt
audio
landscape
phong cảnh
audio
remains
còn lại
audio
innovation
sự đổi mới
audio
generation
thế hệ
audio
prominence
sự nổi bật
audio
scene
bối cảnh
audio
reliance
sự trông cậy
audio
tradition
truyền thống
audio
influence
ảnh hưởng
View less

Other articles