flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Food waste is a huge climate problem. A new candy has a sweet solution in time for Halloween

Save News
2022-10-24 19:30:24
Translation suggestions
Food waste is a huge climate problem. A new candy has a sweet solution in time for Halloween
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

30_Mậu Duyên
1 0
2022-10-24
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
family
gia đình
audio
new
mới
audio
product
sản phẩm
audio
both
cả hai
audio
problem
vấn đề
audio
food
đồ ăn
audio
family
gia đình
audio
new
mới
audio
product
sản phẩm
audio
both
cả hai
audio
problem
vấn đề
audio
food
đồ ăn
audio
contain
bao gồm
audio
vegetables
rau
audio
time
thời gian
audio
end
kết thúc
audio
october
Tháng Mười
audio
many
nhiều
audio
bag
cái túi
audio
little
nhỏ bé
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
think
nghĩ
audio
market
chợ
audio
as
BẰNG
audio
available
có sẵn
audio
variety
đa dạng
audio
think
nghĩ
audio
market
chợ
audio
as
BẰNG
audio
available
có sẵn
audio
variety
đa dạng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
solution
giải pháp
audio
waste
rác thải
audio
such
như là
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
fuel
nhiên liệu
audio
solution
giải pháp
audio
waste
rác thải
audio
such
như là
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
fuel
nhiên liệu
audio
huge
to lớn
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
impact
tác động
audio
intention
chủ đích
audio
global
toàn cầu
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
impact
tác động
audio
intention
chủ đích
audio
global
toàn cầu
audio
officer
nhân viên văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
whole
toàn bộ
audio
sticky
dính
audio
disaster
thảm họa
audio
climate
khí hậu
audio
whole
toàn bộ
audio
sticky
dính
audio
disaster
thảm họa
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles