flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

3 things that will help reduce the sting of high inflation

Save News
2022-10-23 19:30:28
Translation suggestions
3 things that will help reduce the sting of high inflation
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyet Tran
0 0
2022-10-23
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
bank
ngân hàng
audio
account
tài khoản
audio
because
bởi vì
audio
money
tiền bạc
audio
also
Mà còn
audio
most
hầu hết
audio
bank
ngân hàng
audio
account
tài khoản
audio
because
bởi vì
audio
money
tiền bạc
audio
also
Mà còn
audio
most
hầu hết
audio
rise
tăng lên
audio
keep
giữ
audio
high
cao
audio
few
một vài
audio
help
giúp đỡ
audio
service
dịch vụ
audio
other
khác
audio
current
hiện hành
audio
year
năm
audio
more
hơn
audio
make
làm
audio
save
cứu
audio
people
mọi người
audio
increase
tăng
audio
things
đồ đạc
audio
reduce
giảm bớt
audio
nothing
Không có gì
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
say
nói
audio
power
quyền lực
audio
likely
rất có thể
audio
recent
gần đây
audio
figure
nhân vật
audio
revenue
doanh thu
audio
say
nói
audio
power
quyền lực
audio
likely
rất có thể
audio
recent
gần đây
audio
figure
nhân vật
audio
revenue
doanh thu
audio
tax
Thuế
audio
eligible
đạt chuẩn
audio
as
BẰNG
audio
annual
hàng năm
audio
security
bảo vệ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
since
kể từ
audio
set
bộ
audio
pay
chi trả
audio
since
kể từ
audio
set
bộ
audio
pay
chi trả
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
subject
chủ đề
audio
savings
tiết kiệm
audio
income
thu nhập
audio
plan
kế hoạch
audio
get
lấy
audio
social
xã hội
audio
subject
chủ đề
audio
savings
tiết kiệm
audio
income
thu nhập
audio
plan
kế hoạch
audio
get
lấy
audio
social
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
line
dòng
audio
toll
số điện thoại
audio
inflation
lạm phát
audio
internal
nội bộ
audio
deduct
khấu trừ
audio
federal
liên bang
audio
line
dòng
audio
toll
số điện thoại
audio
inflation
lạm phát
audio
internal
nội bộ
audio
deduct
khấu trừ
audio
federal
liên bang
audio
threshold
ngưỡng
audio
aside
qua một bên
audio
retirement
sự nghỉ hưu
audio
adjustment
điều chỉnh
audio
contribution
sự đóng góp
View less

Other articles