flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Harry and Meghan's children become Prince Archie and Princess Lilibet

Save News
2022-10-22 19:30:31
Translation suggestions
Harry and Meghan's children become Prince Archie and Princess Lilibet
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hảo Nguyễn An
0 0
2022-10-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
ago
trước kia
audio
say
nói
audio
while
trong khi
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
ago
trước kia
audio
say
nói
audio
while
trong khi
audio
now
Hiện nay
audio
year
năm
audio
might
có thể
audio
interview
phỏng vấn
audio
family
gia đình
audio
member
thành viên
audio
wish
ước
audio
receive
nhận được
audio
police
cảnh sát
audio
after
sau đó
audio
back
mặt sau
audio
children
những đứa trẻ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
become
trở thành
audio
as
BẰNG
audio
due
quá hạn
audio
related
có liên quan
audio
over
qua
audio
position
chức vụ
audio
become
trở thành
audio
as
BẰNG
audio
due
quá hạn
audio
related
có liên quan
audio
over
qua
audio
position
chức vụ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
unless
trừ khi
audio
century
thế kỷ
audio
qualify
đủ điều kiện
audio
title
tiêu đề
audio
unless
trừ khi
audio
century
thế kỷ
audio
qualify
đủ điều kiện
audio
title
tiêu đề
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
background
nền
audio
get
lấy
audio
last
cuối cùng
audio
claim
khẳng định
audio
background
nền
audio
get
lấy
audio
last
cuối cùng
audio
claim
khẳng định
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
work
làm việc
audio
monarch
Quốc vương
audio
transformation
sự biến đổi
audio
blame
đổ tội
audio
work
làm việc
audio
monarch
Quốc vương
audio
transformation
sự biến đổi
audio
blame
đổ tội
View less

Other articles