flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Uber launches advertising unit to let marketers target ads based on where you go

Save News
2022-10-22 07:30:44
Translation suggestions
Uber launches advertising unit to let marketers target ads based on where you go
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

My Nguyễn
0 0
2022-10-22
Dương Nguyễn
0 0
2022-10-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
service
dịch vụ
audio
display
trưng bày
audio
inside
bên trong
audio
every
mọi
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
service
dịch vụ
audio
display
trưng bày
audio
inside
bên trong
audio
every
mọi
audio
trip
chuyến đi
audio
people
mọi người
audio
care
quan tâm
audio
like
giống
audio
information
thông tin
audio
long
dài
audio
always
luôn luôn
audio
august
tháng tám
audio
new
mới
audio
business
việc kinh doanh
audio
economy
kinh tế
audio
also
Mà còn
audio
news
Tin tức
audio
let
cho phép
audio
where
Ở đâu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
develop
phát triển
audio
opening
khai mạc
audio
division
phân công
audio
check
kiểm tra
audio
even
thậm chí
audio
though
mặc dù
audio
develop
phát triển
audio
opening
khai mạc
audio
division
phân công
audio
check
kiểm tra
audio
even
thậm chí
audio
though
mặc dù
audio
target
mục tiêu
audio
option
lựa chọn
audio
launch
phóng
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
over
qua
audio
based
dựa trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
revenue
doanh thu
audio
mark
đánh dấu
audio
executive
điều hành
audio
track
theo dõi
audio
digital
điện tử
audio
turn
xoay
audio
revenue
doanh thu
audio
mark
đánh dấu
audio
executive
điều hành
audio
track
theo dõi
audio
digital
điện tử
audio
turn
xoay
audio
own
sở hữu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
rule
quy tắc
audio
reach
với tới
audio
get
lấy
audio
off
tắt
audio
labor
nhân công
audio
unit
đơn vị
audio
rule
quy tắc
audio
reach
với tới
audio
get
lấy
audio
off
tắt
audio
labor
nhân công
audio
unit
đơn vị
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
form
hình thức
audio
path
con đường
audio
expansion
sự bành trướng
audio
proposal
đề xuất
audio
giant
người khổng lồ
audio
privacy
sự riêng tư
audio
form
hình thức
audio
path
con đường
audio
expansion
sự bành trướng
audio
proposal
đề xuất
audio
giant
người khổng lồ
audio
privacy
sự riêng tư
audio
announcement
thông báo
audio
classify
phân loại
View less

Other articles