flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Rare 300-foot whaleback boat discovered at the bottom of Lake Superior

Save News
2022-10-22 07:30:40
Translation suggestions
Rare 300-foot whaleback boat discovered at the bottom of Lake Superior
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-10-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
only
chỉ một
audio
design
thiết kế
audio
ship
tàu thủy
audio
use
sử dụng
audio
great
Tuyệt
audio
complete
hoàn thành
audio
only
chỉ một
audio
design
thiết kế
audio
ship
tàu thủy
audio
use
sử dụng
audio
great
Tuyệt
audio
complete
hoàn thành
audio
until
cho đến khi
audio
final
cuối cùng
audio
help
giúp đỡ
audio
able
có thể
audio
better
tốt hơn
audio
look
Nhìn
audio
president
chủ tịch
audio
first
Đầu tiên
audio
human
nhân loại
audio
see
nhìn thấy
audio
boat
thuyền
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
lake
hồ
audio
kind
loại
audio
lake
hồ
audio
kind
loại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
over
kết thúc
audio
through
bởi vì
audio
over
kết thúc
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
society
xã hội
audio
get
lấy
audio
society
xã hội
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
last
cuối cùng
audio
shipwreck
sự chìm tàu
audio
barge
xà lan
audio
resemble
giống
audio
rare
hiếm
audio
last
cuối cùng
audio
shipwreck
sự chìm tàu
audio
barge
xà lan
audio
resemble
giống
audio
rare
hiếm
View less

Other articles