flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How to Express Condolences

Save News
2022-10-20 22:30:27
Translation suggestions
How to Express Condolences
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
very
rất
audio
good
Tốt
audio
life
mạng sống
audio
art
nghệ thuật
audio
travel
du lịch
audio
miss
audio
very
rất
audio
good
Tốt
audio
life
mạng sống
audio
art
nghệ thuật
audio
travel
du lịch
audio
miss
audio
want
muốn
audio
share
chia sẻ
audio
someone
người nào đó
audio
say
nói
audio
care
quan tâm
audio
try
thử
audio
bring
mang đến
audio
time
thời gian
audio
while
trong khi
audio
usually
thường xuyên
audio
use
sử dụng
audio
away
xa
audio
more
hơn
audio
way
đường
audio
simple
đơn giản
audio
sorry
Xin lỗi
audio
news
Tin tức
audio
feel
cảm thấy
audio
like
giống
audio
heart
trái tim
audio
bad
xấu
audio
voice
tiếng nói
audio
change
thay đổi
audio
into
vào trong
audio
also
Mà còn
audio
describe
mô tả
audio
add
thêm vào
audio
complete
hoàn thành
audio
accept
chấp nhận
audio
here
đây
audio
please
Xin vui lòng
audio
wish
ước
audio
still
vẫn
audio
might
có thể
audio
able
có thể
audio
see
nhìn thấy
audio
often
thường
audio
future
tương lai
audio
order
đặt hàng
audio
every
mọi
audio
day
ngày
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
happy
vui mừng
audio
never
không bao giờ
audio
forget
quên
audio
there
ở đó
audio
great
Tuyệt
audio
always
luôn luôn
audio
know
biết
audio
report
báo cáo
audio
short
ngắn
audio
few
một vài
audio
close
đóng
audio
past
quá khứ
audio
comment
bình luận
audio
month
tháng
audio
lesson
bài học
audio
difficult
khó
audio
because
bởi vì
audio
family
gia đình
audio
member
thành viên
audio
friend
người bạn
audio
less
ít hơn
audio
after
sau đó
audio
group
nhóm
audio
idea
ý tưởng
audio
where
Ở đâu
audio
action
hoạt động
audio
enjoy
thưởng thức
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
full
đầy đủ
audio
talk
nói chuyện
audio
show
trình diễn
audio
almost
hầu hết
audio
as
BẰNG
audio
even
thậm chí
audio
full
đầy đủ
audio
talk
nói chuyện
audio
show
trình diễn
audio
almost
hầu hết
audio
as
BẰNG
audio
even
thậm chí
audio
over
qua
audio
appreciate
đánh giá
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
recognize
nhận ra
audio
express
thể hiện
audio
pass
vượt qua
audio
loss
sự mất mát
audio
turn
xoay
audio
such
như là
audio
recognize
nhận ra
audio
express
thể hiện
audio
pass
vượt qua
audio
loss
sự mất mát
audio
turn
xoay
audio
such
như là
audio
missing
mất tích
audio
favorite
yêu thích
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
subject
chủ đề
audio
lot
nhiều
audio
state
tình trạng
audio
single
đơn
audio
form
hình thức
audio
subject
chủ đề
audio
lot
nhiều
audio
state
tình trạng
audio
single
đơn
audio
form
hình thức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
worth
giá trị
audio
upset
buồn bã
audio
custom
phong tục
audio
grief
nỗi buồn
audio
gentle
dịu dàng
audio
considerate
thận trọng
audio
worth
giá trị
audio
upset
buồn bã
audio
custom
phong tục
audio
grief
nỗi buồn
audio
gentle
dịu dàng
audio
considerate
thận trọng
audio
tense
căng thẳng
audio
sympathy
sự đồng cảm
audio
phrase
cụm từ
audio
currently
Hiện nay
audio
sentence
câu
audio
passive
thụ động
audio
faith
sự tin tưởng
View less

Other articles