flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Study: Animal Numbers Have Decreased by 69 Percent since 1970

Save News
2022-10-19 22:30:19
Translation suggestions
Study: Animal Numbers Have Decreased by 69 Percent since 1970
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Duy Khánh
0 0
2022-10-21
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
animal
động vật
audio
percent
phần trăm
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
research
nghiên cứu
audio
report
báo cáo
audio
animal
động vật
audio
percent
phần trăm
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
research
nghiên cứu
audio
report
báo cáo
audio
world
thế giới
audio
group
nhóm
audio
information
thông tin
audio
human
nhân loại
audio
environment
môi trường
audio
change
thay đổi
audio
still
vẫn
audio
however
Tuy nhiên
audio
limit
giới hạn
audio
become
trở nên
audio
policy
chính sách
audio
sea
biển
audio
area
khu vực
audio
there
ở đó
audio
drop
làm rơi
audio
river
dòng sông
audio
lake
hồ
audio
most
hầu hết
audio
example
ví dụ
audio
between
giữa
audio
continue
Tiếp tục
audio
year
năm
audio
lost
mất
audio
future
tương lai
audio
produce
sản xuất
audio
december
tháng 12
audio
around
xung quanh
audio
create
tạo nên
audio
new
mới
audio
protect
bảo vệ
audio
provide
cung cấp
audio
support
ủng hộ
audio
difficult
khó
audio
use
sử dụng
audio
important
quan trọng
audio
many
nhiều
audio
different
khác biệt
audio
begin
bắt đầu
audio
where
Ở đâu
audio
very
rất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
bad
tệ
audio
study
học
audio
since
từ
audio
recent
gần đây
audio
fund
quỹ
audio
based
dựa trên
audio
bad
tệ
audio
study
học
audio
since
từ
audio
recent
gần đây
audio
fund
quỹ
audio
based
dựa trên
audio
found
thành lập
audio
average
trung bình
audio
likely
rất có thể
audio
cause
gây ra
audio
over
qua
audio
similar
tương tự
audio
decrease
giảm bớt
audio
finance
tài chính
audio
gather
tập trung
audio
value
giá trị
audio
fail
thất bại
audio
place
địa điểm
audio
kind
loại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
society
xã hội
audio
population
dân số
audio
loss
sự mất mát
audio
natural
tự nhiên
audio
situation
tình huống
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
society
xã hội
audio
population
dân số
audio
loss
sự mất mát
audio
natural
tự nhiên
audio
greatly
rất nhiều
audio
those
những thứ kia
audio
rate
tỷ lệ
audio
per
mỗi
audio
mark
đánh dấu
audio
deal
thỏa thuận
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
aim
nhằm mục đích
audio
nature
thiên nhiên
audio
director
giám đốc
audio
serious
nghiêm trọng
audio
last
cuối cùng
audio
science
khoa học
audio
aim
nhằm mục đích
audio
nature
thiên nhiên
audio
director
giám đốc
audio
serious
nghiêm trọng
audio
last
cuối cùng
audio
science
khoa học
audio
plan
kế hoạch
audio
africa
Châu phi
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
live
trực tiếp
audio
species
giống loài
audio
conservation
bảo tồn
audio
govern
quản lý
audio
influential
có ảnh hưởng
audio
exploitation
khai thác
audio
live
trực tiếp
audio
species
giống loài
audio
conservation
bảo tồn
audio
govern
quản lý
audio
influential
có ảnh hưởng
audio
exploitation
khai thác
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
definitely
chắc chắn
audio
financial
tài chính
audio
exploit
khai thác
audio
strait
eo biển
audio
idiom
cách diễn đạt
audio
climate
khí hậu
audio
dominant
trội
audio
fell
rơi
audio
crisis
khủng hoảng
View less

Other articles