flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Astronomers detect heaviest element ever found in exoplanet atmospheres

Save News
2022-10-17 07:32:06
Translation suggestions
Astronomers detect heaviest element ever found in exoplanet atmospheres
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thuý Vũ
0 0
2022-10-17
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
outside
ngoài
audio
system
hệ thống
audio
there
ở đó
audio
than
hơn
audio
let
cho phép
audio
green
màu xanh lá
audio
outside
ngoài
audio
system
hệ thống
audio
there
ở đó
audio
than
hơn
audio
let
cho phép
audio
green
màu xanh lá
audio
color
màu sắc
audio
night
đêm
audio
arrive
đến
audio
high
cao
audio
half
một nửa
audio
new
mới
audio
information
thông tin
audio
mean
nghĩa là
audio
before
trước
audio
within
ở trong
audio
where
Ở đâu
audio
rain
cơn mưa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
down
xuống
audio
found
thành lập
audio
ever
bao giờ
audio
process
quá trình
audio
approximately
khoảng
audio
down
xuống
audio
found
thành lập
audio
ever
bao giờ
audio
process
quá trình
audio
approximately
khoảng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
gas
khí ga
audio
weight
cân nặng
audio
even
thậm chí
audio
natural
tự nhiên
audio
such
như là
audio
gas
khí ga
audio
weight
cân nặng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
chemical
hóa chất
audio
solar
mặt trời
audio
chemical
hóa chất
audio
solar
mặt trời
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
off
tắt
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
detect
phát hiện
audio
liquid
chất lỏng
audio
vivid
sống động
audio
off
tắt
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
detect
phát hiện
audio
liquid
chất lỏng
audio
vivid
sống động
View less

Other articles