flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Heartbreaking' stories go untold, doctors say, as employersmuzzle' them in wake of abortion ruling

Save News
2022-10-17 07:31:26
Translation suggestions
‘Heartbreaking' stories go untold, doctors say, as employers ‘muzzle' them in wake of abortion ruling
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
discuss
bàn luận
audio
relations
quan hệ
audio
office
văn phòng
audio
comment
bình luận
audio
story
câu chuyện
audio
new
mới
audio
discuss
bàn luận
audio
relations
quan hệ
audio
office
văn phòng
audio
comment
bình luận
audio
story
câu chuyện
audio
other
khác
audio
say
nói
audio
speak
nói chuyện
audio
before
trước
audio
only
chỉ một
audio
mention
đề cập đến
audio
where
Ở đâu
audio
few
một vài
audio
after
sau đó
audio
group
nhóm
audio
message
tin nhắn
audio
first
Đầu tiên
audio
publish
công bố
audio
real
thực tế
audio
life
mạng sống
audio
department
phòng
audio
magazine
tạp chí
audio
like
giống
audio
september
tháng 9
audio
june
tháng sáu
audio
hospital
bệnh viện
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
make
làm
audio
public
công cộng
audio
even
thậm chí
audio
effect
tác dụng
audio
study
học
audio
make
làm
audio
public
công cộng
audio
even
thậm chí
audio
effect
tác dụng
audio
study
học
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
offer
lời đề nghị
audio
medical
thuộc về y học
audio
as
như
audio
offer
lời đề nghị
audio
medical
thuộc về y học
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
society
xã hội
audio
society
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
abortion
sự phá thai
audio
brink
bờ vực
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
supreme
tối cao
audio
state
tiểu bang
audio
abortion
sự phá thai
audio
brink
bờ vực
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
supreme
tối cao
audio
court
tòa án
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
plight
hoàn cảnh khó khăn
audio
wade
lội nước
audio
criminal
tội phạm
audio
civil
dân sự
View less

Other articles