flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Tom Brady is putting his money intopickleball

Save News
2022-10-14 19:30:35
Translation suggestions
Tom Brady is putting his money into … pickleball
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
month
tháng
audio
near
gần
audio
end
kết thúc
audio
close
đóng
audio
group
nhóm
audio
season
mùa
audio
month
tháng
audio
near
gần
audio
end
kết thúc
audio
close
đóng
audio
group
nhóm
audio
season
mùa
audio
follow
theo
audio
other
khác
audio
green
màu xanh lá
audio
love
yêu
audio
year
năm
audio
without
không có
audio
back
mặt sau
audio
game
trò chơi
audio
until
cho đến khi
audio
inside
bên trong
audio
strong
mạnh
audio
where
Ở đâu
audio
exercise
bài tập
audio
just
chỉ
audio
money
tiền bạc
audio
into
vào trong
audio
eye
mắt
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
time
thời gian
audio
twice
hai lần
audio
career
sự nghiệp
audio
as
BẰNG
audio
similar
tương tự
audio
over
qua
audio
time
thời gian
audio
twice
hai lần
audio
career
sự nghiệp
audio
as
BẰNG
audio
similar
tương tự
audio
over
qua
audio
among
giữa
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
cash
tiền mặt
audio
earlier
sớm hơn
audio
primary
sơ đẳng
audio
side
bên
audio
light
ánh sáng
audio
cash
tiền mặt
audio
earlier
sớm hơn
audio
primary
sơ đẳng
audio
side
bên
audio
light
ánh sáng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
certainly
chắc chắn
audio
last
cuối cùng
audio
former
trước
audio
major
lớn lao
audio
certainly
chắc chắn
audio
last
cuối cùng
audio
former
trước
audio
major
lớn lao
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
social
xã hội
audio
expansion
sự bành trướng
audio
league
liên đoàn
audio
objective
khách quan
audio
outdoors
ngoài trời
audio
court
tòa án
audio
social
xã hội
audio
expansion
sự bành trướng
audio
league
liên đoàn
audio
objective
khách quan
audio
outdoors
ngoài trời
audio
court
tòa án
audio
bowl
cái bát
audio
champion
quán quân
audio
franchise
nhượng quyền thương mại
audio
retirement
sự nghỉ hưu
audio
opponent
phản đối
audio
cushion
cái đệm
audio
initially
ban đầu
audio
ownership
quyền sở hữu
View less

Other articles