flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Starbucks customers can now earn Delta SkyMiles

Save News
2022-10-13 19:30:35
Translation suggestions
Starbucks customers can now earn Delta SkyMiles
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Anh Nam Nguyen
1 0
2022-10-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
between
giữa
audio
most
hầu hết
audio
coffee
cà phê
audio
shop
cửa hàng
audio
start
bắt đầu
audio
every
mọi
audio
between
giữa
audio
most
hầu hết
audio
coffee
cà phê
audio
shop
cửa hàng
audio
start
bắt đầu
audio
every
mọi
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
begin
bắt đầu
audio
first
Đầu tiên
audio
receive
nhận được
audio
people
mọi người
audio
now
Hiện nay
audio
december
tháng 12
audio
after
sau đó
audio
purchase
mua
audio
enough
đủ
audio
free
miễn phí
audio
because
bởi vì
audio
customer
khách hàng
audio
information
thông tin
audio
goal
mục tiêu
audio
business
việc kinh doanh
audio
better
tốt hơn
audio
often
thường
audio
spend
tiêu
audio
more
hơn
audio
money
tiền bạc
audio
than
hơn
audio
help
giúp đỡ
audio
drive
lái xe
audio
bring
mang đến
audio
new
mới
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
just
chỉ
audio
specific
cụ thể
audio
double
gấp đôi
audio
sign
dấu hiệu
audio
extra
thêm
audio
access
truy cập
audio
just
chỉ
audio
specific
cụ thể
audio
double
gấp đôi
audio
sign
dấu hiệu
audio
extra
thêm
audio
access
truy cập
audio
target
mục tiêu
audio
item
mục
audio
raise
nâng lên
audio
growth
sự phát triển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
association
sự kết hợp
audio
reward
phần thưởng
audio
those
những thứ kia
audio
per
mỗi
audio
as
như
audio
association
sự kết hợp
audio
reward
phần thưởng
audio
those
những thứ kia
audio
per
mỗi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
well
à
audio
chain
xích
audio
press
nhấn
audio
statement
tuyên bố
audio
well
à
audio
chain
xích
audio
press
nhấn
audio
statement
tuyên bố
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
get
được
audio
profile
hồ sơ
audio
get
được
audio
profile
hồ sơ
View less

Other articles