flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

France tries to break oil refinery strike as drivers line up for gas

Save News
2022-10-13 07:30:54
Translation suggestions
France tries to break oil refinery strike as drivers line up for gas
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Huyền Phạm
0 0
2022-10-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wednesday
Thứ Tư
audio
fine
khỏe
audio
under
dưới
audio
action
hoạt động
audio
government
chính phủ
audio
immediately
ngay lập tức
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
fine
khỏe
audio
under
dưới
audio
action
hoạt động
audio
government
chính phủ
audio
immediately
ngay lập tức
audio
because
bởi vì
audio
while
trong khi
audio
make
làm
audio
salary
lương
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
ability
khả năng
audio
down
xuống
audio
electricity
điện
audio
back
mặt sau
audio
staff
nhân viên
audio
return
trở lại
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau
audio
energy
năng lượng
audio
law
pháp luật
audio
security
bảo vệ
audio
inquiry
cuộc điều tra
audio
several
một số
audio
after
sau
audio
energy
năng lượng
audio
law
pháp luật
audio
security
bảo vệ
audio
inquiry
cuộc điều tra
audio
several
một số
audio
supplies
quân nhu
audio
meet
gặp
audio
as
BẰNG
audio
raise
nâng lên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
maintenance
bảo trì
audio
such
như là
audio
subject
chủ thể
audio
measure
đo lường
audio
gas
khí ga
audio
oil
dầu
audio
maintenance
bảo trì
audio
such
như là
audio
subject
chủ thể
audio
measure
đo lường
audio
gas
khí ga
audio
oil
dầu
audio
huge
to lớn
audio
run
chạy
audio
natural
tự nhiên
audio
europe
Châu Âu
audio
break
phá vỡ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
fuel
nhiên liệu
audio
line
đường kẻ
audio
fuel
nhiên liệu
audio
line
đường kẻ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
port
Hải cảng
audio
inflation
lạm phát
audio
refine
lọc
audio
ministry
Bộ
audio
strike
đánh đập
audio
work
làm việc
audio
port
Hải cảng
audio
inflation
lạm phát
audio
refine
lọc
audio
ministry
Bộ
audio
strike
đánh đập
audio
affiliate
liên kết
audio
jail
nhà giam
audio
impose
áp đặt
audio
striking
nổi bật
audio
crisis
khủng hoảng
View less

Other articles