flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Microsoft unveils $4,299 Surface desktop computer

Save News
2022-10-13 07:30:50
Translation suggestions
Microsoft unveils $4,299 Surface desktop computer
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
event
sự kiện
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
price
giá
audio
different
khác biệt
audio
company
công ty
audio
event
sự kiện
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
price
giá
audio
different
khác biệt
audio
business
việc kinh doanh
audio
new
mới
audio
bring
mang đến
audio
into
vào trong
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
begin
bắt đầu
audio
later
sau đó
audio
month
tháng
audio
program
chương trình
audio
image
hình ảnh
audio
web
mạng lưới
audio
computer
máy tính
audio
most
hầu hết
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
expensive
đắt
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
anniversary
dịp kỉ niệm
audio
as
BẰNG
audio
effort
cố gắng
audio
expensive
đắt
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
anniversary
dịp kỉ niệm
audio
as
BẰNG
audio
effort
cố gắng
audio
goods
Các mặt hàng
audio
found
thành lập
audio
relationship
mối quan hệ
audio
device
thiết bị
audio
even
thậm chí
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
several
một số
audio
version
phiên bản
audio
brand
thương hiệu
audio
well
Tốt
audio
tool
dụng cụ
audio
several
một số
audio
version
phiên bản
audio
brand
thương hiệu
audio
well
Tốt
audio
tool
dụng cụ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
set
đặt
audio
model
người mẫu
audio
certain
chắc chắn
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
press
nhấn
audio
set
đặt
audio
model
người mẫu
audio
certain
chắc chắn
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
press
nhấn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
tablet
viên thuốc
audio
feature
tính năng
audio
platform
nền tảng
audio
rivalry
sự ganh đua
audio
surface
bề mặt
audio
last
cuối cùng
audio
tablet
viên thuốc
audio
feature
tính năng
audio
platform
nền tảng
audio
rivalry
sự ganh đua
audio
surface
bề mặt
audio
edge
bờ rìa
audio
studio
phòng thu
View less

Other articles