flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Medicare considers expanding dental benefits for certain medical conditions

Save News
2022-10-12 19:30:29
Translation suggestions
Medicare considers expanding dental benefits for certain medical conditions
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hong Hanh
0 0
2023-10-01
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau đó
audio
create
tạo nên
audio
care
quan tâm
audio
only
chỉ một
audio
might
có thể
audio
november
tháng mười một
audio
after
sau đó
audio
create
tạo nên
audio
care
quan tâm
audio
only
chỉ một
audio
might
có thể
audio
november
tháng mười một
audio
into
vào trong
audio
early
sớm
audio
january
tháng Giêng
audio
health
sức khỏe
audio
improve
cải thiện
audio
system
hệ thống
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
people
mọi người
audio
although
mặc dù
audio
information
thông tin
audio
provide
cung cấp
audio
complete
hoàn thành
audio
soon
sớm
audio
way
đường
audio
while
trong khi
audio
short
ngắn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
many
nhiều
audio
study
học
audio
comprehensive
toàn diện
audio
insurance
bảo hiểm
audio
law
pháp luật
audio
condition
tình trạng
audio
many
nhiều
audio
study
học
audio
comprehensive
toàn diện
audio
insurance
bảo hiểm
audio
law
pháp luật
audio
condition
tình trạng
audio
already
đã
audio
effect
tác dụng
audio
as
BẰNG
audio
control
điều khiển
audio
related
có liên quan
audio
examine
nghiên cứu
audio
quarter
một phần tư
audio
over
qua
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
significant
đáng kể
audio
should
nên
audio
various
nhiều
audio
those
những thứ kia
audio
association
sự kết hợp
audio
significant
đáng kể
audio
should
nên
audio
various
nhiều
audio
those
những thứ kia
audio
association
sự kết hợp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
medical
y tế
audio
treatment
sự đối đãi
audio
attempt
nỗ lực
audio
existing
hiện có
audio
address
Địa chỉ
audio
disease
bệnh
audio
medical
y tế
audio
treatment
sự đối đãi
audio
attempt
nỗ lực
audio
existing
hiện có
audio
address
Địa chỉ
audio
disease
bệnh
audio
serious
nghiêm trọng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
certain
nhất định
audio
expansion
sự bành trướng
audio
additional
thêm vào
audio
proposal
đề xuất
audio
pave
lát đường
audio
universal
phổ quát
audio
certain
nhất định
audio
expansion
sự bành trướng
audio
additional
thêm vào
audio
proposal
đề xuất
audio
pave
lát đường
audio
universal
phổ quát
audio
coverage
phủ sóng
View less

Other articles