flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Facing risk of blackouts this winter, the UK will drill for more oil

Save News
2022-10-10 07:30:58
Translation suggestions
Facing risk of blackouts this winter, the UK will drill for more oil
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

trang pham
0 0
2022-10-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
because
bởi vì
audio
result
kết quả
audio
new
mới
audio
number
con số
audio
without
không có
audio
time
thời gian
audio
because
bởi vì
audio
result
kết quả
audio
new
mới
audio
number
con số
audio
without
không có
audio
time
thời gian
audio
green
màu xanh lá
audio
begin
bắt đầu
audio
part
phần
audio
sea
biển
audio
until
cho đến khi
audio
january
tháng Giêng
audio
submit
nộp
audio
early
sớm
audio
second
thứ hai
audio
put
đặt
audio
goal
mục tiêu
audio
government
chính phủ
audio
winter
mùa đông
audio
more
hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
than
hơn
audio
remain
duy trì
audio
supply
cung cấp
audio
power
quyền lực
audio
period
Giai đoạn
audio
as
BẰNG
audio
than
hơn
audio
remain
duy trì
audio
supply
cung cấp
audio
power
quyền lực
audio
period
Giai đoạn
audio
as
BẰNG
audio
quarter
một phần tư
audio
check
kiểm tra
audio
ensure
đảm bảo
audio
award
phần thưởng
audio
energy
năng lượng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
security
an ninh
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
light
ánh sáng
audio
oil
dầu
audio
gas
khí ga
audio
north
phía bắc
audio
security
an ninh
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
light
ánh sáng
audio
oil
dầu
audio
gas
khí ga
audio
north
phía bắc
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
risk
rủi ro
audio
production
sản xuất
audio
residential
khu dân cư
audio
line
đường kẻ
audio
uk
Vương quốc Anh
audio
risk
rủi ro
audio
production
sản xuất
audio
residential
khu dân cư
audio
line
đường kẻ
audio
uk
Vương quốc Anh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
global
toàn cầu
audio
amid
ở giữa
audio
round
tròn
audio
drill
máy khoan
audio
kingdom
Vương quốc
audio
permission
sự cho phép
audio
global
toàn cầu
audio
amid
ở giữa
audio
round
tròn
audio
drill
máy khoan
audio
kingdom
Vương quốc
audio
permission
sự cho phép
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles