flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Binance-linked blockchain hit by $570 million crypto theft

Save News
2022-10-08 19:30:41
Translation suggestions
Binance-linked blockchain hit by $570 million crypto theft
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
business
việc kinh doanh
audio
friday
Thứ sáu
audio
million
triệu
audio
late
muộn
audio
thursday
thứ năm
audio
company
công ty
audio
business
việc kinh doanh
audio
friday
Thứ sáu
audio
million
triệu
audio
late
muộn
audio
thursday
thứ năm
audio
time
thời gian
audio
first
Đầu tiên
audio
still
vẫn
audio
let
cho phép
audio
between
giữa
audio
different
khác biệt
audio
more
hơn
audio
most
hầu hết
audio
each
mỗi
audio
confirm
xác nhận
audio
real
thực tế
audio
order
đặt hàng
audio
stop
dừng lại
audio
event
sự kiện
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
year
năm
audio
representative
tiêu biểu
audio
due
quá hạn
audio
cash
tiền mặt
audio
as
BẰNG
audio
target
mục tiêu
audio
year
năm
audio
representative
tiêu biểu
audio
due
quá hạn
audio
cash
tiền mặt
audio
as
BẰNG
audio
target
mục tiêu
audio
recent
gần đây
audio
exchange
trao đổi
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
latest
mới nhất
audio
network
mạng
audio
latest
mới nhất
audio
network
mạng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
common
chung
audio
chain
xích
audio
worth
đáng giá
audio
trade
buôn bán
audio
volume
âm lượng
audio
common
chung
audio
chain
xích
audio
worth
đáng giá
audio
trade
buôn bán
audio
volume
âm lượng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
major
chính
audio
smart
thông minh
audio
attack
tấn công
audio
irregular
không thường xuyên
audio
structure
kết cấu
audio
major
chính
audio
smart
thông minh
audio
attack
tấn công
audio
irregular
không thường xuyên
audio
structure
kết cấu
View less

Other articles