flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Robots Are Making French Fries Faster

Save News
2022-10-07 22:30:08
Translation suggestions
Robots Are Making French Fries Faster
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hạnh Nguyễn
0 0
2022-10-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
like
giống
audio
company
công ty
audio
food
đồ ăn
audio
large
lớn
audio
other
khác
audio
into
vào trong
audio
like
giống
audio
company
công ty
audio
food
đồ ăn
audio
large
lớn
audio
other
khác
audio
into
vào trong
audio
hot
nóng
audio
cook
đầu bếp
audio
different
khác biệt
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
people
mọi người
audio
order
đặt hàng
audio
restaurant
nhà hàng
audio
system
hệ thống
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
most
hầu hết
audio
develop
phát triển
audio
buy
mua
audio
name
tên
audio
team
đội
audio
machine
máy móc
audio
there
ở đó
audio
station
ga tàu
audio
late
muộn
audio
night
đêm
audio
notice
để ý
audio
only
chỉ một
audio
first
Đầu tiên
audio
put
đặt
audio
come
đến
audio
ask
hỏi
audio
second
thứ hai
audio
seem
có vẻ
audio
watch
đồng hồ
audio
real
thực tế
audio
include
bao gồm
audio
box
hộp
audio
white
trắng
audio
big
to lớn
audio
because
bởi vì
audio
away
xa
audio
happy
vui mừng
audio
help
giúp đỡ
audio
things
đồ đạc
audio
around
xung quanh
audio
new
mới
audio
technology
công nghệ
audio
computer
máy tính
audio
next
Kế tiếp
audio
prepare
chuẩn bị
audio
future
tương lai
audio
walk
đi bộ
audio
look
Nhìn
audio
say
nói
audio
remember
nhớ
audio
old
audio
just
chỉ
audio
difficult
khó
audio
factory
nhà máy
audio
area
khu vực
audio
ability
khả năng
audio
human
nhân loại
audio
free
miễn phí
audio
able
có thể
audio
provide
cung cấp
audio
become
trở nên
audio
someone
người nào đó
audio
amount
số lượng
audio
group
nhóm
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sell
bán
audio
process
quá trình
audio
several
một số
audio
need
nhu cầu
audio
available
có sẵn
audio
once
một lần
audio
sell
bán
audio
process
quá trình
audio
several
một số
audio
need
nhu cầu
audio
available
có sẵn
audio
once
một lần
audio
location
vị trí
audio
take
lấy
audio
even
thậm chí
audio
screen
màn hình
audio
language
ngôn ngữ
audio
kind
loại
audio
operate
vận hành
audio
as
BẰNG
audio
instead
thay vì
audio
accurate
chính xác
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
reliable
đáng tin cậy
audio
those
những thứ kia
audio
auto
tự động
audio
oil
dầu
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
reliable
đáng tin cậy
audio
those
những thứ kia
audio
auto
tự động
audio
oil
dầu
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
through
bởi vì
audio
earlier
sớm hơn
audio
deal
thỏa thuận
audio
west
hướng Tây
audio
matter
vấn đề
audio
run
chạy
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
then
sau đó
audio
get
lấy
audio
work
công việc
audio
science
khoa học
audio
chain
xích
audio
such
như vậy
audio
then
sau đó
audio
get
lấy
audio
work
công việc
audio
science
khoa học
audio
chain
xích
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
basic
cơ bản
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
aware
nhận thức
audio
artificial
nhân tạo
audio
automate
tự động hóa
audio
container
thùng đựng hàng
audio
basic
cơ bản
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
aware
nhận thức
audio
artificial
nhân tạo
audio
automate
tự động hóa
audio
container
thùng đựng hàng
audio
bunch
View less

Other articles