flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

SpaceX, NASA to launch 3 astronauts and 1 cosmonaut to the ISS. Here’s everything you need to know

Save News
2022-10-06 19:31:08
Translation suggestions
SpaceX, NASA to launch 3 astronauts and 1 cosmonaut to the ISS. Here’s everything you need to know
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Duy Khánh
0 0
2022-10-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
thursday
thứ năm
audio
space
không gian
audio
station
ga tàu
audio
first
Đầu tiên
audio
woman
đàn bà
audio
travel
du lịch
audio
thursday
thứ năm
audio
space
không gian
audio
station
ga tàu
audio
first
Đầu tiên
audio
woman
đàn bà
audio
travel
du lịch
audio
also
Mà còn
audio
saturday
Thứ bảy
audio
number
con số
audio
black
đen
audio
serve
phục vụ
audio
both
cả hai
audio
time
thời gian
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
everything
mọi thứ
audio
know
biết
audio
world
thế giới
audio
trip
chuyến đi
audio
international
quốc tế
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
include
bao gồm
audio
as
BẰNG
audio
effort
cố gắng
audio
ever
bao giờ
audio
lead
chỉ huy
audio
launch
phóng
audio
include
bao gồm
audio
as
BẰNG
audio
effort
cố gắng
audio
ever
bao giờ
audio
lead
chỉ huy
audio
launch
phóng
audio
need
nhu cầu
audio
over
qua
audio
even
thậm chí
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
ground
mặt đất
audio
set
bộ
audio
ground
mặt đất
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
forward
chuyển tiếp
audio
forward
chuyển tiếp
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
precisely
chính xác
audio
crew
phi hành đoàn
audio
native
tự nhiên
audio
platform
nền tảng
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
instance
ví dụ
audio
precisely
chính xác
audio
crew
phi hành đoàn
audio
native
tự nhiên
audio
platform
nền tảng
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
instance
ví dụ
audio
expedition
cuộc thám hiểm
audio
hail
kêu
audio
spacecraft
tàu vũ trụ
audio
currently
Hiện nay
audio
roughly
đại khái
audio
dock
bến tàu
audio
mission
Sứ mệnh
View less

Other articles