flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

A barrier of fear has been broken in Iran. The regime may be at a point of no return

Save News
2022-10-06 19:31:03
Translation suggestions
A barrier of fear has been broken in Iran. The regime may be at a point of no return
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Trang1616
0 0
2022-10-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
also
Mà còn
audio
woman
đàn bà
audio
after
sau đó
audio
police
cảnh sát
audio
while
trong khi
audio
air
không khí
audio
also
Mà còn
audio
woman
đàn bà
audio
after
sau đó
audio
police
cảnh sát
audio
while
trong khi
audio
air
không khí
audio
people
mọi người
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
international
quốc tế
audio
organization
tổ chức
audio
away
xa
audio
many
nhiều
audio
window
cửa sổ
audio
opportunity
cơ hội
audio
close
đóng
audio
much
nhiều
audio
say
nói
audio
ready
sẵn sàng
audio
return
trở lại
audio
black
đen
audio
anyone
bất cứ ai
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
voice
giọng nói
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
least
ít nhất
audio
recent
gần đây
audio
ever
bao giờ
audio
voice
giọng nói
audio
since
từ
audio
as
BẰNG
audio
least
ít nhất
audio
recent
gần đây
audio
ever
bao giờ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
analyst
nhà phân tích
audio
realize
nhận ra
audio
rapidly
liên tục
audio
society
xã hội
audio
analyst
nhà phân tích
audio
realize
nhận ra
audio
rapidly
liên tục
audio
society
xã hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
point
điểm
audio
state
tình trạng
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
major
lớn lao
audio
point
điểm
audio
state
tình trạng
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
major
lớn lao
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
social
xã hội
audio
regime
chế độ
audio
barrier
rào chắn
audio
spectrum
quang phổ
audio
nuclear
hạt nhân
audio
religious
tôn giáo
audio
social
xã hội
audio
regime
chế độ
audio
barrier
rào chắn
audio
spectrum
quang phổ
audio
nuclear
hạt nhân
audio
religious
tôn giáo
audio
emotion
cảm xúc
audio
morality
đạo đức
audio
protest
phản kháng
audio
weapon
vũ khí
audio
portrait
chân dung
View less

Other articles