flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Governments Propose Measures to Protect Citizens from Harmful AI

Save News
2022-10-05 22:30:10
Translation suggestions
Governments Propose Measures to Protect Citizens from Harmful AI
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thanh Ngân
0 0
2022-10-06
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
protect
bảo vệ
audio
president
chủ tịch
audio
new
mới
audio
bill
hóa đơn
audio
someone
người nào đó
audio
design
thiết kế
audio
protect
bảo vệ
audio
president
chủ tịch
audio
new
mới
audio
bill
hóa đơn
audio
someone
người nào đó
audio
design
thiết kế
audio
build
xây dựng
audio
goal
mục tiêu
audio
include
bao gồm
audio
system
hệ thống
audio
white
trắng
audio
house
căn nhà
audio
office
văn phòng
audio
technology
công nghệ
audio
policy
chính sách
audio
expand
mở rộng
audio
many
nhiều
audio
different
khác biệt
audio
use
sử dụng
audio
age
tuổi
audio
past
quá khứ
audio
year
năm
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
government
chính phủ
audio
advice
khuyên bảo
audio
hold
giữ
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
develop
phát triển
audio
limit
giới hạn
audio
people
mọi người
audio
news
Tin tức
audio
example
ví dụ
audio
black
đen
audio
real
thực tế
audio
also
Mà còn
audio
into
vào trong
audio
give
đưa cho
audio
become
trở nên
audio
like
giống
audio
see
nhìn thấy
audio
ability
khả năng
audio
other
khác
audio
much
nhiều
audio
create
tạo nên
audio
put
đặt
audio
strong
mạnh
audio
fine
khỏe
audio
group
nhóm
audio
part
phần
audio
future
tương lai
audio
large
lớn
audio
without
không có
audio
keep
giữ
audio
under
dưới
audio
big
to lớn
audio
small
bé nhỏ
audio
research
nghiên cứu
audio
difficult
khó
audio
computer
máy tính
audio
human
nhân loại
audio
support
ủng hộ
audio
way
đường
audio
because
bởi vì
audio
personal
riêng tư
audio
police
cảnh sát
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
person
người
audio
propose
cầu hôn
audio
as
BẰNG
audio
specific
cụ thể
audio
guide
hướng dẫn
audio
public
công cộng
audio
person
người
audio
propose
cầu hôn
audio
as
BẰNG
audio
specific
cụ thể
audio
guide
hướng dẫn
audio
public
công cộng
audio
over
qua
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
against
chống lại
audio
based
dựa trên
audio
several
một số
audio
law
pháp luật
audio
case
trường hợp
audio
demonstrate
chứng minh
audio
control
điều khiển
audio
data
dữ liệu
audio
ensure
đảm bảo
audio
head
cái đầu
audio
compete
hoàn thành
audio
further
hơn nữa
audio
place
địa điểm
audio
power
quyền lực
audio
kind
loại
audio
lead
chỉ huy
audio
decrease
giảm bớt
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
administration
sự quản lý
audio
set
bộ
audio
digital
điện tử
audio
society
xã hội
audio
aim
mục tiêu
audio
situation
tình huống
audio
administration
sự quản lý
audio
set
bộ
audio
digital
điện tử
audio
society
xã hội
audio
aim
mục tiêu
audio
race
loài
audio
such
như là
audio
europe
Châu Âu
audio
chance
cơ hội
audio
valuable
có giá trị lớn
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
perform
biểu diễn
audio
plan
kế hoạch
audio
reach
với tới
audio
science
khoa học
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
perform
biểu diễn
audio
plan
kế hoạch
audio
reach
với tới
audio
science
khoa học
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
press
nhấn
audio
progress
tiến triển
audio
official
chính thức
audio
right
Phải
audio
last
cuối cùng
audio
cover
che phủ
audio
institution
tổ chức
audio
concentrate
tập trung
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
hand
tay
audio
harmful
có hại
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
recognition
sự công nhận
audio
incident
sự cố
audio
assistance
hỗ trợ
audio
hand
tay
audio
harmful
có hại
audio
intelligence
Sự thông minh
audio
recognition
sự công nhận
audio
incident
sự cố
audio
assistance
hỗ trợ
audio
commerce
thương mại
audio
deny
từ chối
audio
normally
thông thường
audio
artificial
nhân tạo
audio
proposal
đề xuất
audio
govern
quản lý
audio
automate
tự động hóa
audio
oppose
phản đối
audio
unfair
không công bằng
audio
transparent
trong suốt
audio
influence
ảnh hưởng
audio
civil
dân sự
audio
financial
tài chính
audio
currently
Hiện nay
audio
bias
Thiên kiến
audio
administer
quản lý
audio
fundamental
cơ bản
audio
privacy
sự riêng tư
audio
urge
thúc giục
audio
chamber
buồng
audio
careful
cẩn thận
View less

Other articles