flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Apple is one step closer to being forced to ditch its Lightning charger in Europe

Save News
2022-10-05 19:30:25
Translation suggestions
Apple is one step closer to being forced to ditch its Lightning charger in Europe
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Trần Thị Vũ Nghĩa
0 0
2022-10-05
Trang Hồng
0 0
2022-10-14
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
start
bắt đầu
audio
small
bé nhỏ
audio
around
xung quanh
audio
end
kết thúc
audio
final
cuối cùng
audio
new
mới
audio
start
bắt đầu
audio
small
bé nhỏ
audio
around
xung quanh
audio
end
kết thúc
audio
final
cuối cùng
audio
tuesday
Thứ ba
audio
like
giống
audio
spring
mùa xuân
audio
wide
rộng
audio
other
khác
audio
game
trò chơi
audio
now
Hiện nay
audio
much
nhiều
audio
away
xa
audio
world
thế giới
audio
make
làm
audio
billion
tỷ
audio
use
sử dụng
audio
finish
hoàn thành
audio
policy
chính sách
audio
summer
mùa hè
audio
apple
quả táo
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
step
bước
audio
standard
tiêu chuẩn
audio
range
phạm vi
audio
throughout
khắp
audio
process
quá trình
audio
vote
bỏ phiếu
audio
step
bước
audio
standard
tiêu chuẩn
audio
range
phạm vi
audio
throughout
khắp
audio
process
quá trình
audio
vote
bỏ phiếu
audio
need
nhu cầu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
rule
luật lệ
audio
those
những thứ kia
audio
formal
chính thức
audio
europe
Châu Âu
audio
as
như
audio
rule
luật lệ
audio
those
những thứ kia
audio
formal
chính thức
audio
europe
Châu Âu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
such
như vậy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
single
độc thân
audio
approval
sự chấp thuận
audio
comparable
so sánh được
audio
port
Hải cảng
audio
electronics
thiết bị điện tử
audio
portable
cầm tay
audio
single
độc thân
audio
approval
sự chấp thuận
audio
comparable
so sánh được
audio
port
Hải cảng
audio
electronics
thiết bị điện tử
audio
portable
cầm tay
audio
ditch
đào mương
View less

Other articles