flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Control of US Congress Remains Undecided

Save News
2022-11-09 22:30:19
Translation suggestions
Control of US Congress Remains Undecided
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
small
bé nhỏ
audio
better
tốt hơn
audio
than
hơn
audio
future
tương lai
audio
president
chủ tịch
audio
time
thời gian
audio
small
bé nhỏ
audio
better
tốt hơn
audio
than
hơn
audio
future
tương lai
audio
president
chủ tịch
audio
time
thời gian
audio
house
căn nhà
audio
party
buổi tiệc
audio
win
thắng
audio
early
sớm
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
morning
buổi sáng
audio
number
con số
audio
change
thay đổi
audio
more
hơn
audio
between
giữa
audio
however
Tuy nhiên
audio
able
có thể
audio
provide
cung cấp
audio
only
chỉ một
audio
seat
ghế
audio
important
quan trọng
audio
decide
quyết định
audio
too
cũng vậy
audio
close
đóng
audio
before
trước
audio
high
cao
audio
top
đứng đầu
audio
university
trường đại học
audio
half
một nửa
audio
food
đồ ăn
audio
past
quá khứ
audio
year
năm
audio
economy
kinh tế
audio
bad
xấu
audio
increase
tăng
audio
percent
phần trăm
audio
main
chủ yếu
audio
test
Bài kiểm tra
audio
many
nhiều
audio
decision
phán quyết
audio
also
Mà còn
audio
part
phần
audio
protect
bảo vệ
audio
government
chính phủ
audio
want
muốn
audio
make
làm
audio
become
trở nên
audio
look
Nhìn
audio
other
khác
audio
policy
chính sách
audio
business
việc kinh doanh
audio
white
trắng
audio
into
vào trong
audio
people
mọi người
audio
both
cả hai
audio
life
mạng sống
audio
difficult
khó
audio
now
Hiện nay
audio
say
nói
audio
save
cứu
audio
prepare
chuẩn bị
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
next
tiếp theo
audio
control
điều khiển
audio
as
BẰNG
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
vote
bỏ phiếu
audio
need
nhu cầu
audio
next
tiếp theo
audio
control
điều khiển
audio
as
BẰNG
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
vote
bỏ phiếu
audio
need
nhu cầu
audio
take
lấy
audio
several
một số
audio
yet
chưa
audio
study
học
audio
campaign
chiến dịch
audio
seek
tìm kiếm
audio
security
bảo vệ
audio
popular
phổ biến
audio
tax
Thuế
audio
speaker
loa
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
possible
có thể
audio
those
những thứ kia
audio
greatly
rất nhiều
audio
others
người khác
audio
measure
đo lường
audio
run
chạy
audio
possible
có thể
audio
those
những thứ kia
audio
greatly
rất nhiều
audio
others
người khác
audio
measure
đo lường
audio
run
chạy
audio
deal
thỏa thuận
audio
administration
sự quản lý
audio
through
bởi vì
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
medical
y tế
audio
gain
nhận được
audio
last
cuối cùng
audio
press
nhấn
audio
plan
kế hoạch
audio
savings
tiết kiệm
audio
medical
y tế
audio
gain
nhận được
audio
last
cuối cùng
audio
press
nhấn
audio
plan
kế hoạch
audio
savings
tiết kiệm
audio
social
xã hội
audio
permanent
Vĩnh viễn
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
surprise
sự ngạc nhiên
audio
possibility
khả năng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
remains
còn lại
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
democracy
nền dân chủ
audio
supreme
tối cao
audio
work
làm việc
audio
remains
còn lại
audio
inflation
lạm phát
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
democracy
nền dân chủ
audio
supreme
tối cao
audio
abortion
sự phá thai
audio
arms
cánh tay
audio
withdrawal
rút tiền
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
consideration
Sự xem xét
audio
gasoline
xăng
audio
wade
lội nước
audio
combat
chiến đấu
audio
investigate
khảo sát
audio
immigration
nhập cư
audio
border
ranh giới
audio
election
cuộc bầu cử
audio
currently
Hiện nay
audio
majority
số đông
audio
declare
tuyên bố
audio
retirement
sự nghỉ hưu
audio
financial
tài chính
audio
congress
Hội nghị
audio
drawing
vẽ
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles