flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Western Nepal hit by magnitude 5.6 earthquake killing at least six people, officials say

Save News
2022-11-09 19:30:42
Translation suggestions
Western Nepal hit by magnitude 5.6 earthquake killing at least six people, officials say
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phuong Nguyenvan
0 0
2022-11-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wednesday
Thứ Tư
audio
morning
buổi sáng
audio
far
xa
audio
police
cảnh sát
audio
search
tìm kiếm
audio
after
sau đó
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
morning
buổi sáng
audio
far
xa
audio
police
cảnh sát
audio
search
tìm kiếm
audio
after
sau đó
audio
arrange
sắp xếp
audio
new
mới
audio
near
gần
audio
park
công viên
audio
area
khu vực
audio
expect
trông chờ
audio
many
nhiều
audio
because
bởi vì
audio
people
mọi người
audio
say
nói
audio
outside
ngoài
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
november
tháng mười một
audio
local
địa phương
audio
proper
thích hợp
audio
november
tháng mười một
audio
local
địa phương
audio
proper
thích hợp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
least
ít nhất
audio
east
phía đông
audio
least
ít nhất
audio
east
phía đông
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
district
huyện
audio
district
huyện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
treatment
điều trị
audio
magnitude
kích cỡ
audio
deputy
phó
audio
superintendent
giám đốc
audio
competent
có thẩm quyền
audio
plateau
cao nguyên
audio
treatment
điều trị
audio
magnitude
kích cỡ
audio
deputy
phó
audio
superintendent
giám đốc
audio
competent
có thẩm quyền
audio
plateau
cao nguyên
audio
earthquake
động đất
audio
rural
nông thôn
audio
rescue
giải thoát
audio
prime
xuất sắc
audio
immediate
ngay tức khắc
audio
relief
sự cứu tế
audio
zone
vùng
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
View less

Other articles