flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Hunger strike of jailed Egyptian-British activist may dominate the COP27 summit, Amnesty chief warns

Save News
2022-11-08 19:31:16
Translation suggestions
Hunger strike of jailed Egyptian-British activist may dominate the COP27 summit, Amnesty chief warns
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Tiến Hưng Nguyễn
0 0
2022-11-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
sunday
chủ nhật
audio
water
Nước
audio
now
Hiện nay
audio
clear
thông thoáng
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
sunday
chủ nhật
audio
water
Nước
audio
now
Hiện nay
audio
clear
thông thoáng
audio
time
thời gian
audio
international
quốc tế
audio
during
trong lúc
audio
conference
hội nghị
audio
most
hầu hết
audio
long
dài
audio
save
cứu
audio
life
mạng sống
audio
behind
phía sau
audio
after
sau đó
audio
human
nhân loại
audio
information
thông tin
audio
heart
trái tim
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
health
sức khỏe
audio
extra
thêm
audio
situation
tình huống
audio
upcoming
sắp tới
audio
health
sức khỏe
audio
extra
thêm
audio
situation
tình huống
audio
upcoming
sắp tới
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
fail
thất bại
audio
writer
nhà văn
audio
secretary
thư ký
audio
risk
rủi ro
audio
should
nên
audio
poor
nghèo
audio
fail
thất bại
audio
writer
nhà văn
audio
secretary
thư ký
audio
risk
rủi ro
audio
should
nên
audio
poor
nghèo
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
chief
trưởng
audio
general
tổng quan
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
given
được cho
audio
chief
trưởng
audio
general
tổng quan
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
given
được cho
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
agenda
chương trình nghị sự
audio
dominate
thống trị
audio
hunger
nạn đói
audio
strike
đánh đập
audio
essence
nước hoa
audio
prominence
sự nổi bật
audio
agenda
chương trình nghị sự
audio
dominate
thống trị
audio
hunger
nạn đói
audio
strike
đánh đập
audio
essence
nước hoa
audio
prominence
sự nổi bật
audio
revolt
cuộc nổi dậy
audio
summit
đỉnh cao
audio
intervene
can thiệp
View less

Other articles