flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How human composting could reduce death's carbon footprint

Save News
2022-11-08 19:31:12
Translation suggestions
How human composting could reduce death's carbon footprint
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thuý Vũ
0 0
2022-11-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
human
nhân loại
audio
body
thân hình
audio
might
có thể
audio
back
mặt sau
audio
family
gia đình
audio
project
dự án
audio
human
nhân loại
audio
body
thân hình
audio
might
có thể
audio
back
mặt sau
audio
family
gia đình
audio
project
dự án
audio
billion
tỷ
audio
first
Đầu tiên
audio
country
quốc gia
audio
bed
giường
audio
within
ở trong
audio
everything
mọi thứ
audio
inside
bên trong
audio
after
sau đó
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
into
vào trong
audio
ago
trước kia
audio
same
như nhau
audio
day
ngày
audio
while
trong khi
audio
reduce
giảm bớt
audio
know
biết
audio
help
giúp đỡ
audio
environment
môi trường
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
too
quá
audio
land
đất
audio
contribute
đóng góp
audio
plant
thực vật
audio
over
qua
audio
period
Giai đoạn
audio
too
quá
audio
land
đất
audio
contribute
đóng góp
audio
plant
thực vật
audio
over
qua
audio
period
Giai đoạn
audio
procedure
thủ tục
audio
since
từ
audio
possible
khả thi
audio
permit
cho phép làm gì
audio
take
lấy
audio
probably
có lẽ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
once
một lần
audio
ones
những cái
audio
direct
trực tiếp
audio
once
một lần
audio
ones
những cái
audio
direct
trực tiếp
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
impact
tác động
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
steel
Thép
audio
impact
tác động
audio
state
tình trạng
audio
given
được cho
audio
steel
Thép
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
then
rồi
audio
conservation
bảo tồn
audio
cubic
khối
audio
vessel
tàu
audio
normally
thông thường
audio
hay
cỏ khô
audio
then
rồi
audio
conservation
bảo tồn
audio
cubic
khối
audio
vessel
tàu
audio
normally
thông thường
audio
hay
cỏ khô
audio
yard
sân
audio
legislation
pháp luật
audio
annually
hàng năm
audio
soil
đất
audio
portion
phần
audio
funeral
tang lễ
audio
negative
tiêu cực
audio
container
thùng đựng hàng
View less

Other articles