flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Billionaires emit a million times more greenhouse gases than the average person, study finds

Save News
2022-11-08 19:30:43
Translation suggestions
Billionaires emit a million times more greenhouse gases than the average person, study finds
Source: CNN
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vân Thanh
0 0
2022-11-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
look
Nhìn
audio
account
tài khoản
audio
paper
giấy
audio
million
triệu
audio
person
người
audio
more
hơn
audio
look
Nhìn
audio
account
tài khoản
audio
paper
giấy
audio
million
triệu
audio
person
người
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
change
thay đổi
audio
however
Tuy nhiên
audio
also
Mà còn
audio
other
khác
audio
like
giống
audio
where
Ở đâu
audio
money
tiền bạc
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
only
chỉ
audio
study
học
audio
based
dựa trên
audio
already
đã
audio
individual
cá nhân
audio
lead
chỉ huy
audio
only
chỉ
audio
study
học
audio
based
dựa trên
audio
already
đã
audio
individual
cá nhân
audio
lead
chỉ huy
audio
energy
năng lượng
audio
average
trung bình
audio
sample
vật mẫu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
found
tìm thấy
audio
charity
tổ chức từ thiện
audio
population
dân số
audio
per
mỗi
audio
found
tìm thấy
audio
charity
tổ chức từ thiện
audio
population
dân số
audio
per
mỗi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
those
những cái đó
audio
general
tổng quan
audio
income
thu nhập
audio
those
những cái đó
audio
general
tổng quan
audio
income
thu nhập
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
private
riêng tư
audio
typical
đặc trưng
audio
renewable
tái tạo
audio
contrast
sự tương phản
audio
annually
hàng năm
audio
metric
Hệ mét
audio
private
riêng tư
audio
typical
đặc trưng
audio
renewable
tái tạo
audio
contrast
sự tương phản
audio
annually
hàng năm
audio
metric
Hệ mét
audio
aircraft
phi cơ
audio
cement
xi măng
audio
greenhouse
nhà kính
audio
careful
cẩn thận
audio
distribution
phân bổ
audio
climate
khí hậu
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26