flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

A priceless fossil destroyed in WWII has resurfaced in an unusual way

Save News
2022-11-05 19:31:06
Translation suggestions
A priceless fossil destroyed in WWII has resurfaced in an unusual way
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Bleene
0 0
2022-11-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
first
Đầu tiên
audio
complete
hoàn thành
audio
sea
biển
audio
before
trước
audio
name
tên
audio
away
xa
audio
first
Đầu tiên
audio
complete
hoàn thành
audio
sea
biển
audio
before
trước
audio
name
tên
audio
away
xa
audio
until
cho đến khi
audio
museum
bảo tàng
audio
history
lịch sử
audio
university
trường đại học
audio
second
thứ hai
audio
because
bởi vì
audio
different
khác biệt
audio
find
tìm thấy
audio
new
mới
audio
way
đường
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
lost
bị lạc
audio
found
thành lập
audio
recent
gần đây
audio
original
nguyên bản
audio
lost
bị lạc
audio
found
thành lập
audio
recent
gần đây
audio
original
nguyên bản
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
lead
chì
audio
lead
chì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
natural
tự nhiên
audio
skeleton
bộ xương
audio
species
giống loài
audio
raid
cuộc đột kích
audio
fossil
hóa thạch
audio
marine
hàng hải
audio
natural
tự nhiên
audio
skeleton
bộ xương
audio
species
giống loài
audio
raid
cuộc đột kích
audio
fossil
hóa thạch
audio
marine
hàng hải
audio
assault
tấn công
audio
reptile
loài bò sát
audio
cast
dàn diễn viên
View less

Other articles