flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The roasted pigeon dish that may have changed the course of modern Chinese history

Save News
2022-11-05 19:31:03
Translation suggestions
The roasted pigeon dish that may have changed the course of modern Chinese history
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Minh Nguyet
1 0
2022-11-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
restaurant
nhà hàng
audio
branch
chi nhánh
audio
always
luôn luôn
audio
office
văn phòng
audio
during
trong lúc
audio
lunch
bữa trưa
audio
restaurant
nhà hàng
audio
branch
chi nhánh
audio
always
luôn luôn
audio
office
văn phòng
audio
during
trong lúc
audio
lunch
bữa trưa
audio
most
hầu hết
audio
order
đặt hàng
audio
style
phong cách
audio
road
đường
audio
wedding
lễ cưới
audio
make
làm
audio
course
khóa học
audio
modern
hiện đại
audio
history
lịch sử
audio
blue
màu xanh da trời
audio
red
màu đỏ
audio
busy
bận
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
area
khu vực
audio
over
qua
audio
local
địa phương
audio
several
một số
audio
dish
món ăn
audio
sign
dấu hiệu
audio
area
khu vực
audio
over
qua
audio
local
địa phương
audio
several
một số
audio
dish
món ăn
audio
sign
dấu hiệu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
above
ở trên
audio
above
ở trên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
century
thế kỷ
audio
wing
cánh
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
last
cuối cùng
audio
century
thế kỷ
audio
wing
cánh
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
off
tắt
audio
sauce
nước xốt
audio
hover
bay lượn
audio
soy
đậu nành
audio
clarify
làm rõ
audio
off
tắt
audio
sauce
nước xốt
audio
hover
bay lượn
audio
soy
đậu nành
audio
clarify
làm rõ
View less

Other articles