flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The Australian teenager on a mission to protect ragged-tooth sharks

Save News
2022-11-03 19:30:55
Translation suggestions
The Australian teenager on a mission to protect ragged-tooth sharks
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Phương nè
0 0
2022-11-03
Đạt Ngáo
0 0
2022-11-04
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sea
biển
audio
floor
sàn nhà
audio
warm
ấm
audio
people
mọi người
audio
lost
mất
audio
human
nhân loại
audio
sea
biển
audio
floor
sàn nhà
audio
warm
ấm
audio
people
mọi người
audio
lost
mất
audio
human
nhân loại
audio
protect
bảo vệ
audio
save
cứu
audio
environment
môi trường
audio
government
chính phủ
audio
most
hầu hết
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
want
muốn
audio
resident
người dân
audio
recent
gần đây
audio
establish
thành lập
audio
since
từ
audio
want
muốn
audio
resident
người dân
audio
recent
gần đây
audio
establish
thành lập
audio
since
từ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
over
kết thúc
audio
south
phía nam
audio
west
hướng Tây
audio
huge
to lớn
audio
population
dân số
audio
over
kết thúc
audio
south
phía nam
audio
west
hướng Tây
audio
huge
to lớn
audio
population
dân số
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
grant
cấp
audio
off
tắt
audio
live
sống
audio
line
đường kẻ
audio
neighborhood
hàng xóm
audio
grant
cấp
audio
off
tắt
audio
live
sống
audio
line
đường kẻ
audio
neighborhood
hàng xóm
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sharply
mạnh
audio
port
Hải cảng
audio
shallow
nông
audio
expansion
sự bành trướng
audio
grin
cười toe toét
audio
encounter
bắt gặp
audio
sharply
mạnh
audio
port
Hải cảng
audio
shallow
nông
audio
expansion
sự bành trướng
audio
grin
cười toe toét
audio
encounter
bắt gặp
audio
excessive
quá đáng
audio
harmless
vô hại
audio
zone
vùng
View less

Other articles