flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The Fed is killing the housing market

Save News
2022-11-01 07:31:04
Translation suggestions
The Fed is killing the housing market
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
between
giữa
audio
june
tháng sáu
audio
september
tháng 9
audio
than
hơn
audio
number
con số
audio
august
tháng tám
audio
between
giữa
audio
june
tháng sáu
audio
september
tháng 9
audio
than
hơn
audio
number
con số
audio
august
tháng tám
audio
third
ngày thứ ba
audio
economy
kinh tế
audio
increase
tăng
audio
same
như nhau
audio
year
năm
audio
demand
yêu cầu
audio
bank
ngân hàng
audio
total
tổng cộng
audio
date
ngày
audio
history
lịch sử
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
back
trở lại
audio
annual
hàng năm
audio
since
từ
audio
growth
sự phát triển
audio
quarter
một phần tư
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
back
trở lại
audio
annual
hàng năm
audio
since
từ
audio
growth
sự phát triển
audio
quarter
một phần tư
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
market
chợ
audio
over
qua
audio
period
Giai đoạn
audio
as
BẰNG
audio
consumer
người tiêu dùng
audio
performance
hiệu suất
audio
meet
gặp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
analyst
nhà phân tích
audio
considerable
đáng kể
audio
pressure
áp lực
audio
rate
tỷ lệ
audio
interest
quan tâm
audio
analyst
nhà phân tích
audio
considerable
đáng kể
audio
pressure
áp lực
audio
rate
tỷ lệ
audio
interest
quan tâm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
digital
kỹ thuật số
audio
residential
khu dân cư
audio
digital
kỹ thuật số
audio
residential
khu dân cư
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
currency
tiền tệ
audio
pace
nhịp độ
audio
negative
tiêu cực
audio
breakdown
phá vỡ
audio
last
cuối cùng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
currency
tiền tệ
audio
pace
nhịp độ
audio
negative
tiêu cực
audio
breakdown
phá vỡ
audio
export
xuất khẩu
audio
fell
rơi
audio
contribution
sự đóng góp
View less

Other articles