flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ancient Korean silk paintings get a mind-bending contemporary spin

Save News
2022-11-01 07:30:44
Translation suggestions
Ancient Korean silk paintings get a mind-bending contemporary spin
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
paper
giấy
audio
before
trước
audio
life
mạng sống
audio
art
nghệ thuật
audio
festival
lễ hội
audio
most
hầu hết
audio
paper
giấy
audio
before
trước
audio
life
mạng sống
audio
art
nghệ thuật
audio
festival
lễ hội
audio
most
hầu hết
audio
year
năm
audio
become
trở nên
audio
less
ít hơn
audio
much
nhiều
audio
world
thế giới
audio
now
Hiện nay
audio
more
hơn
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
body
thân hình
audio
home
trang chủ
audio
nation
Quốc gia
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
look
nhìn
audio
artist
nghệ sĩ
audio
as
BẰNG
audio
gallery
phòng trưng bày
audio
recent
gần đây
audio
look
nhìn
audio
artist
nghệ sĩ
audio
as
BẰNG
audio
gallery
phòng trưng bày
audio
recent
gần đây
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
process
quá trình
audio
south
phía nam
audio
piece
cái
audio
well
Tốt
audio
process
quá trình
audio
south
phía nam
audio
piece
cái
audio
well
Tốt
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
painting
sơn
audio
last
cuối cùng
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
work
công việc
audio
concern
bận tâm
audio
painting
sơn
audio
last
cuối cùng
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
work
công việc
audio
concern
bận tâm
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
inspiration
cảm hứng
audio
canvas
Tranh sơn dầu
audio
sculptor
nhà điêu khắc
audio
drawing
vẽ
audio
studio
phòng thu
audio
get
được
audio
inspiration
cảm hứng
audio
canvas
Tranh sơn dầu
audio
sculptor
nhà điêu khắc
audio
drawing
vẽ
audio
studio
phòng thu
audio
exhibition
triển lãm
audio
react
phản ứng
audio
contemporary
đồng thời
View less

Other articles