flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Europe Turns to Firewood during Energy Crisis

Save News
2022-10-30 22:30:10
Translation suggestions
Europe Turns to Firewood during Energy Crisis
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nhung Triệu Thị
1 0
2022-10-31
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
during
trong lúc
audio
people
mọi người
audio
less
ít hơn
audio
demand
yêu cầu
audio
follow
theo
audio
while
trong khi
audio
during
trong lúc
audio
people
mọi người
audio
less
ít hơn
audio
demand
yêu cầu
audio
follow
theo
audio
while
trong khi
audio
air
không khí
audio
home
trang chủ
audio
around
xung quanh
audio
winter
mùa đông
audio
past
quá khứ
audio
night
đêm
audio
now
Hiện nay
audio
short
ngắn
audio
cut
cắt
audio
business
việc kinh doanh
audio
more
hơn
audio
use
sử dụng
audio
only
chỉ một
audio
enough
đủ
audio
like
giống
audio
much
nhiều
audio
sell
bán
audio
part
phần
audio
service
dịch vụ
audio
never
không bao giờ
audio
before
trước
audio
know
biết
audio
long
dài
audio
dry
khô
audio
office
văn phòng
audio
also
Mà còn
audio
report
báo cáo
audio
often
thường
audio
government
chính phủ
audio
say
nói
audio
limit
giới hạn
audio
amount
số lượng
audio
small
bé nhỏ
audio
percent
phần trăm
audio
end
kết thúc
audio
august
tháng tám
audio
year
năm
audio
rise
tăng lên
audio
department
phòng
audio
try
thử
audio
technology
công nghệ
audio
able
có thể
audio
way
đường
audio
police
cảnh sát
audio
watch
đồng hồ
audio
still
vẫn
audio
than
hơn
audio
hour
giờ
audio
company
công ty
audio
increase
tăng
audio
price
giá
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
change
thay đổi
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
charge
thù lao
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
information
thông tin
audio
energy
năng lượng
audio
as
BẰNG
audio
public
công cộng
audio
even
thậm chí
audio
supplies
quân nhu
audio
information
thông tin
audio
energy
năng lượng
audio
as
BẰNG
audio
public
công cộng
audio
even
thậm chí
audio
supplies
quân nhu
audio
supply
cung cấp
audio
process
quá trình
audio
probably
có lẽ
audio
material
vật liệu
audio
prevent
ngăn chặn
audio
latest
muộn nhất
audio
since
từ
audio
solve
gỡ rối
audio
several
một số
audio
similar
tương tự
audio
agency
hãng
audio
over
qua
audio
though
mặc dù
audio
along
dọc theo
audio
sales
việc bán hàng
audio
site
địa điểm
audio
completely
hoàn toàn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
specific
cụ thể
audio
europe
Châu Âu
audio
turn
xoay
audio
such
như là
audio
others
người khác
audio
impact
sự va chạm
audio
specific
cụ thể
audio
europe
Châu Âu
audio
turn
xoay
audio
such
như là
audio
others
người khác
audio
impact
sự va chạm
audio
natural
tự nhiên
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
earlier
sớm hơn
audio
north
phía bắc
audio
those
những thứ kia
audio
per
mỗi
audio
certainly
chắc chắn
audio
risk
rủi ro
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
loss
thua
audio
heat
nhiệt
audio
major
lớn lao
audio
state
tình trạng
audio
last
cuối cùng
audio
loss
thua
audio
heat
nhiệt
audio
major
lớn lao
audio
state
tình trạng
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
dangerous
nguy hiểm
audio
represent
đại diện
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
statistics
số liệu thống kê
audio
crisis
khủng hoảng
audio
theft
trộm cắp
audio
dangerous
nguy hiểm
audio
represent
đại diện
audio
pollution
sự ô nhiễm
audio
statistics
số liệu thống kê
audio
crisis
khủng hoảng
audio
theft
trộm cắp
audio
capital
thủ đô
audio
load
trọng tải
audio
spokesman
người phát ngôn
audio
massive
to lớn
View less

Other articles