flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

LinkedIn knows there are fake accounts on its site. Now it wants to help users spot them

Save News
2022-10-27 19:31:38
Translation suggestions
LinkedIn knows there are fake accounts on its site. Now it wants to help users spot them
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Minh Anh
0 0
2022-10-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
help
giúp đỡ
audio
people
mọi người
audio
other
khác
audio
real
thực tế
audio
before
trước
audio
new
mới
audio
help
giúp đỡ
audio
people
mọi người
audio
other
khác
audio
real
thực tế
audio
before
trước
audio
company
công ty
audio
able
có thể
audio
confirm
xác nhận
audio
number
con số
audio
email
e-mail
audio
see
nhìn thấy
audio
account
tài khoản
audio
also
Mà còn
audio
start
bắt đầu
audio
message
tin nhắn
audio
machine
máy móc
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
level
mức độ
audio
find
tìm thấy
audio
add
thêm vào
audio
same
như nhau
audio
information
thông tin
audio
important
quan trọng
audio
where
Ở đâu
audio
there
ở đó
audio
now
Hiện nay
audio
top
đứng đầu
audio
mind
tâm trí
audio
many
nhiều
audio
use
sử dụng
audio
billion
tỷ
audio
buy
mua
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
just
chỉ
audio
figure
nhân vật
audio
already
đã
audio
kind
loại
audio
need
nhu cầu
audio
site
địa điểm
audio
just
chỉ
audio
figure
nhân vật
audio
already
đã
audio
kind
loại
audio
need
nhu cầu
audio
site
địa điểm
audio
recent
gần đây
audio
industry
ngành công nghiệp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
challenge
thử thách
audio
track
theo dõi
audio
challenge
thử thách
audio
track
theo dõi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
deal
thỏa thuận
audio
get
lấy
audio
work
công việc
audio
address
Địa chỉ
audio
last
cuối cùng
audio
model
người mẫu
audio
deal
thỏa thuận
audio
get
lấy
audio
work
công việc
audio
address
Địa chỉ
audio
last
cuối cùng
audio
model
người mẫu
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
attempt
cố gắng
audio
fake
giả mạo
audio
feature
tính năng
audio
platform
nền tảng
audio
odd
số lẻ
audio
spot
điểm
audio
attempt
cố gắng
audio
fake
giả mạo
audio
feature
tính năng
audio
platform
nền tảng
audio
odd
số lẻ
audio
spot
điểm
audio
profile
hồ sơ
View less

Other articles