flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Microsoft earnings hit by personal computing slowdown

Save News
2022-10-27 19:31:06
Translation suggestions
Microsoft earnings hit by personal computing slowdown
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vân Thanh
0 0
2022-11-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
billion
tỷ
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
year
năm
audio
billion
tỷ
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
year
năm
audio
only
chỉ một
audio
number
con số
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
third
ngày thứ ba
audio
tuesday
Thứ ba
audio
after
sau đó
audio
report
báo cáo
audio
say
nói
audio
company
công ty
audio
people
mọi người
audio
other
khác
audio
bag
cái túi
audio
personal
riêng tư
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
september
tháng chín
audio
quarter
một phần tư
audio
sales
việc bán hàng
audio
division
phân công
audio
analyst
nhà phân tích
audio
profit
lợi nhuận
audio
september
tháng chín
audio
quarter
một phần tư
audio
sales
việc bán hàng
audio
division
phân công
audio
analyst
nhà phân tích
audio
profit
lợi nhuận
audio
decline
sự suy sụp
audio
period
Giai đoạn
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
industry
ngành công nghiệp
audio
income
thu nhập
audio
last
cuối cùng
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
income
thu nhập
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
senior
cao cấp
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
senior
cao cấp
audio
economic
thuộc kinh tế
View less

Other articles