flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Are Just Stop Oil's dramatic art museum protests hurting their own cause?

Save News
2022-10-26 19:30:34
Translation suggestions
Are Just Stop Oil's dramatic art museum protests hurting their own cause?
Source: CNN
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
group
nhóm
audio
just
chỉ
audio
stop
dừng lại
audio
quickly
nhanh
audio
put
đặt
audio
back
mặt sau
audio
group
nhóm
audio
just
chỉ
audio
stop
dừng lại
audio
quickly
nhanh
audio
put
đặt
audio
back
mặt sau
audio
real
thực tế
audio
become
trở nên
audio
less
ít hơn
audio
best
tốt nhất
audio
way
đường
audio
want
muốn
audio
there
ở đó
audio
make
làm
audio
more
hơn
audio
look
Nhìn
audio
few
một vài
audio
people
mọi người
audio
good
Tốt
audio
join
tham gia
audio
tell
kể
audio
think
nghĩ
audio
environment
môi trường
audio
into
vào trong
audio
top
đứng đầu
audio
most
hầu hết
audio
important
quan trọng
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
rise
tăng lên
audio
move
di chuyển
audio
home
trang chủ
audio
policy
chính sách
audio
list
danh sách
audio
art
nghệ thuật
audio
museum
bảo tàng
audio
action
hoạt động
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
again
lần nữa
audio
gallery
phòng trưng bày
audio
damage
hư hại
audio
public
công cộng
audio
interested
thú vị
audio
cause
gây ra
audio
again
lần nữa
audio
gallery
phòng trưng bày
audio
damage
hư hại
audio
public
công cộng
audio
interested
thú vị
audio
cause
gây ra
audio
popular
phổ biến
audio
since
từ
audio
attention
chú ý
audio
affect
ảnh hưởng
audio
found
thành lập
audio
likely
rất có thể
audio
due
quá hạn
audio
once
một lần
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
effective
hiệu quả
audio
oil
dầu
audio
painting
bức vẽ
audio
view
xem
audio
side
bên
audio
effective
hiệu quả
audio
oil
dầu
audio
painting
bức vẽ
audio
view
xem
audio
side
bên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
own
sở hữu
audio
last
cuối cùng
audio
glass
thủy tinh
audio
social
xã hội
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
audio
own
sở hữu
audio
last
cuối cùng
audio
glass
thủy tinh
audio
social
xã hội
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
concern
quan tâm
audio
insulate
cách điện
audio
debate
tranh luận
audio
movement
sự chuyển động
audio
poll
thăm dò ý kiến
audio
extinction
sự tuyệt chủng
audio
concern
quan tâm
audio
insulate
cách điện
audio
debate
tranh luận
audio
movement
sự chuyển động
audio
poll
thăm dò ý kiến
audio
extinction
sự tuyệt chủng
audio
rebellion
nổi loạn
audio
insulation
vật liệu cách nhiệt
audio
radical
căn bản
audio
moderate
vừa phải
audio
dramatic
kịch
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26