flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

These numbers are bad news if you're trying to buy or refinance a house

Save News
2022-05-08 07:31:07
Translation suggestions
These numbers are bad news if you're trying to buy or refinance a house
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
year
năm
audio
march
bước đều
audio
main
chủ yếu
audio
first
Đầu tiên
audio
increase
tăng
audio
late
muộn
audio
year
năm
audio
march
bước đều
audio
main
chủ yếu
audio
first
Đầu tiên
audio
increase
tăng
audio
late
muộn
audio
cut
cắt
audio
begin
bắt đầu
audio
week
tuần
audio
policy
chính sách
audio
tuesday
Thứ ba
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
expect
trông chờ
audio
percent
phần trăm
audio
june
tháng sáu
audio
meeting
cuộc họp
audio
under
dưới
audio
while
trong khi
audio
still
vẫn
audio
low
thấp
audio
rise
tăng lên
audio
short
ngắn
audio
time
thời gian
audio
wall
tường
audio
street
đường phố
audio
feel
cảm thấy
audio
behind
phía sau
audio
resort
khu nghỉ mát
audio
more
hơn
audio
however
Tuy nhiên
audio
soon
sớm
audio
bad
xấu
audio
news
Tin tức
audio
buy
mua
audio
house
căn nhà
audio
anyone
bất cứ ai
audio
note
ghi chú
audio
much
nhiều
audio
other
khác
audio
level
mức độ
audio
monday
Thứ hai
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
december
tháng mười hai
audio
reserve
dự trữ
audio
as
BẰNG
audio
quarter
một phần tư
audio
since
từ
audio
due
quá hạn
audio
december
tháng mười hai
audio
reserve
dự trữ
audio
as
BẰNG
audio
quarter
một phần tư
audio
since
từ
audio
due
quá hạn
audio
committee
ủy ban
audio
moreover
Hơn thế nữa
audio
raise
nâng lên
audio
against
chống lại
audio
even
thậm chí
audio
throughout
khắp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
variety
đa dạng
audio
interest
quan tâm
audio
rate
tỷ lệ
audio
point
điểm
audio
such
như là
audio
others
người khác
audio
variety
đa dạng
audio
interest
quan tâm
audio
rate
tỷ lệ
audio
point
điểm
audio
such
như là
audio
others
người khác
audio
pressure
áp lực
audio
loan
khoản vay
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
pay
trả
audio
possibility
khả năng
audio
pay
trả
audio
possibility
khả năng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
existing
hiện có
audio
inflation
lạm phát
audio
opposite
đối diện
audio
monetary
tiền tệ
audio
federal
liên bang
audio
curve
đường cong
audio
existing
hiện có
audio
inflation
lạm phát
audio
opposite
đối diện
audio
monetary
tiền tệ
audio
federal
liên bang
audio
curve
đường cong
audio
catch
nắm lấy
audio
yield
năng suất
audio
prospect
tiềm năng
audio
massive
to lớn
audio
hike
đi lang thang
audio
bond
liên kết
audio
swing
xích đu
View less

Other articles