flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

China silences prominent market analyst as economic slump deepens

Save News
2022-05-06 07:31:05
Translation suggestions
China silences prominent market analyst as economic slump deepens
Source: CNN
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phuong Nguyenvan
0 0
2022-07-14
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
down
xuống
audio
account
tài khoản
audio
research
nghiên cứu
audio
international
quốc tế
audio
after
sau đó
audio
post
bưu kiện
audio
down
xuống
audio
account
tài khoản
audio
research
nghiên cứu
audio
international
quốc tế
audio
after
sau đó
audio
post
bưu kiện
audio
most
hầu hết
audio
government
chính phủ
audio
activity
hoạt động
audio
level
mức độ
audio
february
tháng 2
audio
thursday
thứ năm
audio
begin
bắt đầu
audio
bad
xấu
audio
people
mọi người
audio
make
làm
audio
economy
kinh tế
audio
year
năm
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
october
Tháng Mười
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
policy
chính sách
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
head
cái đầu
audio
market
chợ
audio
recent
gần đây
audio
policy
chính sách
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
head
cái đầu
audio
market
chợ
audio
recent
gần đây
audio
survey
sự khảo sát
audio
data
dữ liệu
audio
since
từ
audio
effort
cố gắng
audio
analyst
nhà phân tích
audio
attention
chú ý
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
industry
ngành công nghiệp
audio
run
chạy
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
run
chạy
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
stock
kho
audio
general
tổng quan
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
stock
kho
audio
general
tổng quan
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
last
cuối cùng
audio
platform
nền tảng
audio
behavior
hành vi
audio
harmful
có hại
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
combat
chiến đấu
audio
last
cuối cùng
audio
platform
nền tảng
audio
behavior
hành vi
audio
harmful
có hại
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
combat
chiến đấu
audio
negative
tiêu cực
audio
massive
to lớn
audio
capital
thủ đô
audio
prominent
nổi bật
audio
slump
sụt giảm
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-21 22:31:22
News
VOA 2024-02-21 22:30:58
News
VOA 2024-02-21 22:30:16
News
VOA 2024-02-21 22:30:08
News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53