flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

McDonald's left with millions of dollars of Russian food it can't use

Save News
2022-05-05 07:31:16
Translation suggestions
McDonald's left with millions of dollars of Russian food it can't use
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thanh Mai
0 0
2022-05-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
month
tháng
audio
close
đóng
audio
million
triệu
audio
march
bước đều
audio
both
cả hai
audio
company
công ty
audio
month
tháng
audio
close
đóng
audio
million
triệu
audio
march
bước đều
audio
both
cả hai
audio
provide
cung cấp
audio
support
ủng hộ
audio
conference
hội nghị
audio
call
gọi
audio
thursday
thứ năm
audio
staff
nhân viên
audio
other
khác
audio
food
đồ ăn
audio
restaurant
nhà hàng
audio
end
kết thúc
audio
document
tài liệu
audio
more
hơn
audio
drive
lái xe
audio
percent
phần trăm
audio
increase
tăng
audio
open
mở
audio
first
Đầu tiên
audio
benefit
lợi ích
audio
eye
mắt
audio
make
làm
audio
sure
Chắc chắn
audio
still
vẫn
audio
good
Tốt
audio
use
sử dụng
audio
exit
lối ra
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
money
tiền
audio
due
quá hạn
audio
despite
cho dù
audio
supplies
quân nhu
audio
supply
cung cấp
audio
likely
rất có thể
audio
money
tiền
audio
due
quá hạn
audio
despite
cho dù
audio
supplies
quân nhu
audio
supply
cung cấp
audio
likely
rất có thể
audio
temporary
tạm thời
audio
update
cập nhật
audio
region
vùng đất
audio
revenue
doanh thu
audio
store
cửa hàng
audio
sales
việc bán hàng
audio
least
ít nhất
audio
quarter
một phần tư
audio
probably
có lẽ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
value
giá trị
audio
pay
chi trả
audio
inventory
hàng tồn kho
audio
value
giá trị
audio
pay
chi trả
audio
inventory
hàng tồn kho
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
gas
khí
audio
last
cuối cùng
audio
chain
xích
audio
statement
tuyên bố
audio
income
thu nhập
audio
elsewhere
nơi khác
audio
gas
khí
audio
last
cuối cùng
audio
chain
xích
audio
statement
tuyên bố
audio
income
thu nhập
audio
elsewhere
nơi khác
audio
minor
người vị thành niên
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
lot
rất nhiều
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
inflation
lạm phát
audio
additional
thêm vào
audio
disposed
xử lý
audio
lot
rất nhiều
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
inflation
lạm phát
audio
additional
thêm vào
audio
disposed
xử lý
View less

Other articles