flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

US Secretary of State Blinken: Russia's War AimsFailing' in Ukraine

Save News
2022-04-25 22:30:27
Translation suggestions
US Secretary of State Blinken: Russia's War Aims ‘Failing' in Ukraine
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau đó
audio
visit
thăm nom
audio
country
quốc gia
audio
men
đàn ông
audio
monday
Thứ hai
audio
president
chủ tịch
audio
after
sau đó
audio
visit
thăm nom
audio
country
quốc gia
audio
men
đàn ông
audio
monday
Thứ hai
audio
president
chủ tịch
audio
other
khác
audio
trip
chuyến đi
audio
late
muộn
audio
february
tháng 2
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
million
triệu
audio
foreign
nước ngoài
audio
total
tổng cộng
audio
amount
số lượng
audio
billion
tỷ
audio
meeting
cuộc họp
audio
want
muốn
audio
win
thắng
audio
help
giúp đỡ
audio
because
bởi vì
audio
change
thay đổi
audio
now
Hiện nay
audio
equipment
thiết bị
audio
first
Đầu tiên
audio
step
bước chân
audio
believe
tin tưởng
audio
support
ủng hộ
audio
everything
mọi thứ
audio
strong
mạnh
audio
government
chính phủ
audio
people
mọi người
audio
real
thực tế
audio
far
xa
audio
include
bao gồm
audio
put
đặt
audio
main
chủ yếu
audio
away
xa
audio
new
mới
audio
enough
đủ
audio
long
dài
audio
nothing
Không có gì
audio
understand
hiểu
audio
serve
phục vụ
audio
service
dịch vụ
audio
prepare
chuẩn bị
audio
return
trở lại
audio
week
tuần
audio
difficult
khó
audio
way
đường
audio
enjoy
thưởng thức
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
full
đầy đủ
audio
since
từ
audio
latest
muộn nhất
audio
industrial
công nghiệp
audio
ensure
đảm bảo
audio
demonstrate
chứng minh
audio
full
đầy đủ
audio
since
từ
audio
latest
muộn nhất
audio
industrial
công nghiệp
audio
ensure
đảm bảo
audio
demonstrate
chứng minh
audio
concerning
liên quan đến
audio
take
lấy
audio
effort
cố gắng
audio
whether
liệu
audio
as
BẰNG
audio
appreciate
đánh giá
audio
already
đã
audio
security
bảo vệ
audio
council
hội đồng
audio
position
chức vụ
audio
choice
sự lựa chọn
audio
place
địa điểm
audio
power
quyền lực
audio
control
điều khiển
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
recognize
nhận ra
audio
secretary
thư ký
audio
north
phía bắc
audio
chance
cơ hội
audio
aim
mục tiêu
audio
well
Tốt
audio
recognize
nhận ra
audio
secretary
thư ký
audio
north
phía bắc
audio
chance
cơ hội
audio
aim
mục tiêu
audio
well
Tốt
audio
rule
luật lệ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
own
sở hữu
audio
state
tình trạng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
nature
thiên nhiên
audio
right
Phải
audio
personally
cá nhân
audio
own
sở hữu
audio
state
tình trạng
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
nature
thiên nhiên
audio
right
Phải
audio
personally
cá nhân
audio
ongoing
đang diễn ra
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
plan
kế hoạch
audio
press
nhấn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
worth
giá trị
audio
ammunition
đạn dược
audio
assistance
hỗ trợ
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
sovereignty
chủ quyền
audio
worth
giá trị
audio
ammunition
đạn dược
audio
assistance
hỗ trợ
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
sovereignty
chủ quyền
audio
brink
bờ vực
audio
remains
còn lại
audio
border
ranh giới
audio
additional
thêm vào
audio
ambassador
đại sứ
audio
embassy
đại sứ quán
audio
soil
đất
audio
capital
thủ đô
audio
crossing
băng qua
audio
military
quân đội
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
revolution
cuộc cách mạng
audio
nomination
sự đề cử
audio
confirmation
xác nhận
View less

Other articles