flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Elon Musk Set To Receive $23 Billion Bonus

Save News
2022-04-24 07:31:09
Translation suggestions
Elon Musk Set To Receive $23 Billion Bonus
Source: UNILAD
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thanh Mai
0 0
2022-05-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
receive
nhận được
audio
billion
tỷ
audio
company
công ty
audio
most
hầu hết
audio
car
xe hơi
audio
world
thế giới
audio
receive
nhận được
audio
billion
tỷ
audio
company
công ty
audio
most
hầu hết
audio
car
xe hơi
audio
world
thế giới
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
after
sau đó
audio
vehicle
phương tiện giao thông
audio
night
đêm
audio
share
chia sẻ
audio
price
giá
audio
increase
tăng
audio
april
tháng tư
audio
day
ngày
audio
before
trước
audio
reduce
giảm bớt
audio
order
đặt hàng
audio
help
giúp đỡ
audio
purchase
mua
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
result
kết quả
audio
as
BẰNG
audio
market
chợ
audio
revenue
doanh thu
audio
value
giá trị
audio
public
công cộng
audio
result
kết quả
audio
as
BẰNG
audio
market
chợ
audio
revenue
doanh thu
audio
value
giá trị
audio
public
công cộng
audio
finance
tài chính
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
bonus
tiền thưởng
audio
stock
Cổ phần
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
offer
lời đề nghị
audio
set
bộ
audio
bonus
tiền thưởng
audio
stock
Cổ phần
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
offer
lời đề nghị
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
huge
khổng lồ
audio
last
cuối cùng
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
huge
khổng lồ
audio
last
cuối cùng
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
worth
giá trị
audio
bid
đấu thầu
audio
quarterly
hàng quý
audio
stake
cổ phần
audio
proposal
đề xuất
audio
momentous
quan trọng
audio
worth
giá trị
audio
bid
đấu thầu
audio
quarterly
hàng quý
audio
stake
cổ phần
audio
proposal
đề xuất
audio
momentous
quan trọng
View less

Other articles