flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Report: Some U.S. Bases Not Prepared for Climate Change

Save News
2022-04-21 22:30:36
Translation suggestions
Report: Some U.S. Bases Not Prepared for Climate Change
Source: VOA
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thanh Hiếu
0 0
2022-04-22
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
report
báo cáo
audio
change
thay đổi
audio
department
phòng
audio
prepare
chuẩn bị
audio
information
thông tin
audio
weather
thời tiết
audio
report
báo cáo
audio
change
thay đổi
audio
department
phòng
audio
prepare
chuẩn bị
audio
information
thông tin
audio
weather
thời tiết
audio
many
nhiều
audio
expect
trông chờ
audio
long
dài
audio
part
phần
audio
because
bởi vì
audio
other
khác
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
air
không khí
audio
also
Mà còn
audio
training
đào tạo
audio
carry
mang
audio
difficult
khó
audio
president
chủ tịch
audio
action
hoạt động
audio
first
Đầu tiên
audio
office
văn phòng
audio
june
tháng sáu
audio
july
tháng bảy
audio
most
hầu hết
audio
ability
khả năng
audio
team
đội
audio
start
bắt đầu
audio
wish
ước
audio
list
danh sách
audio
immediately
ngay lập tức
audio
request
lời yêu cầu
audio
comment
bình luận
audio
clear
thông thoáng
audio
space
không gian
audio
station
ga tàu
audio
important
quan trọng
audio
sea
biển
audio
allow
cho phép
audio
open
mở
audio
able
có thể
audio
only
chỉ một
audio
percent
phần trăm
audio
week
tuần
audio
hold
giữ
audio
back
mặt sau
audio
than
hơn
audio
future
tương lai
audio
march
bước đều
audio
half
một nửa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
before
trước
audio
recent
gần đây
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
security
bảo vệ
audio
effect
tác dụng
audio
before
trước
audio
recent
gần đây
audio
public
công cộng
audio
as
BẰNG
audio
security
bảo vệ
audio
effect
tác dụng
audio
damage
hư hại
audio
despite
cho dù
audio
found
thành lập
audio
against
chống lại
audio
further
hơn nữa
audio
region
vùng đất
audio
adjust
điều chỉnh
audio
inspection
điều tra
audio
kind
loại
audio
respond
trả lời
audio
competition
cuộc thi
audio
already
đã
audio
period
Giai đoạn
audio
exact
chính xác
audio
normal
Bình thường
audio
priority
sự ưu tiên
audio
attention
chú ý
audio
type
kiểu
audio
original
nguyên bản
audio
effort
cố gắng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
source
nguồn
audio
natural
tự nhiên
audio
administration
sự quản lý
audio
oil
dầu
audio
version
phiên bản
audio
focus
tập trung
audio
source
nguồn
audio
natural
tự nhiên
audio
administration
sự quản lý
audio
oil
dầu
audio
version
phiên bản
audio
focus
tập trung
audio
risk
rủi ro
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rather
đúng hơn
audio
general
tổng quan
audio
state
tình trạng
audio
heat
nhiệt
audio
base
căn cứ
audio
plan
kế hoạch
audio
rather
đúng hơn
audio
general
tổng quan
audio
state
tình trạng
audio
heat
nhiệt
audio
base
căn cứ
audio
plan
kế hoạch
audio
work
công việc
audio
last
cuối cùng
audio
term
thuật ngữ
audio
senior
người lớn tuổi
audio
existing
hiện có
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
overall
tổng thể
audio
form
hình thức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
concentrate
tập trung
audio
barrier
rào chắn
audio
drought
hạn hán
audio
variant
khác nhau
audio
extreme
vô cùng
audio
fort
pháo đài
audio
concentrate
tập trung
audio
barrier
rào chắn
audio
drought
hạn hán
audio
variant
khác nhau
audio
extreme
vô cùng
audio
fort
pháo đài
audio
rare
hiếm
audio
exploration
thăm dò
audio
immediate
ngay tức khắc
audio
hazard
nguy hiểm
audio
climate
khí hậu
audio
inspector
thanh tra
audio
military
quân đội
audio
installation
cài đặt
audio
spokesman
người phát ngôn
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26