flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

New Zealand Court Rules Suspect Can Be Extradited to China

Save News
2022-04-18 22:30:32
Translation suggestions
New Zealand Court Rules Suspect Can Be Extradited to China
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
new
mới
audio
top
đứng đầu
audio
face
khuôn mặt
audio
charge
thù lao
audio
decision
phán quyết
audio
most
hầu hết
audio
new
mới
audio
top
đứng đầu
audio
face
khuôn mặt
audio
charge
thù lao
audio
decision
phán quyết
audio
most
hầu hết
audio
like
giống
audio
many
nhiều
audio
other
khác
audio
try
thử
audio
stop
dừng lại
audio
first
Đầu tiên
audio
make
làm
audio
human
nhân loại
audio
request
lời yêu cầu
audio
health
sức khỏe
audio
very
rất
audio
because
bởi vì
audio
include
bao gồm
audio
small
bé nhỏ
audio
now
Hiện nay
audio
begin
bắt đầu
audio
start
bắt đầu
audio
people
mọi người
audio
country
quốc gia
audio
high
cao
audio
part
phần
audio
before
trước
audio
both
cả hai
audio
able
có thể
audio
there
ở đó
audio
during
trong lúc
audio
every
mọi
audio
second
thứ hai
audio
day
ngày
audio
also
Mà còn
audio
serve
phục vụ
audio
avoid
tránh xa
audio
after
sau đó
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
under
dưới
audio
electronic
điện tử
audio
ago
trước kia
audio
family
gia đình
audio
city
thành phố
audio
visit
thăm nom
audio
different
khác biệt
audio
woman
đàn bà
audio
time
thời gian
audio
police
cảnh sát
audio
say
nói
audio
bed
giường
audio
body
thân hình
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
difficult
khó
audio
usually
thường xuyên
audio
party
buổi tiệc
audio
watch
đồng hồ
audio
special
đặc biệt
audio
reason
lý do
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
move
di chuyển
audio
found
thành lập
audio
fair
hội chợ
audio
over
qua
audio
recent
gần đây
audio
committee
ủy ban
audio
move
di chuyển
audio
found
thành lập
audio
fair
hội chợ
audio
over
qua
audio
recent
gần đây
audio
committee
ủy ban
audio
based
dựa trên
audio
against
chống lại
audio
guarantee
bảo đảm
audio
least
ít nhất
audio
individual
cá nhân
audio
case
trường hợp
audio
growth
sự phát triển
audio
check
kiểm tra
audio
promote
khuyến khích
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
position
vị trí
audio
those
những thứ kia
audio
poor
nghèo
audio
lawyer
luật sư
audio
earlier
sớm hơn
audio
substantial
đáng kể
audio
position
vị trí
audio
those
những thứ kia
audio
poor
nghèo
audio
lawyer
luật sư
audio
earlier
sớm hơn
audio
substantial
đáng kể
audio
risk
rủi ro
audio
should
nên
audio
south
phía nam
audio
authority
thẩm quyền
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
formal
chính thức
audio
get
lấy
audio
official
chính thức
audio
then
sau đó
audio
state
tình trạng
audio
disease
bệnh
audio
formal
chính thức
audio
get
lấy
audio
official
chính thức
audio
then
sau đó
audio
state
tình trạng
audio
disease
bệnh
audio
monitor
màn hình
audio
serious
nghiêm trọng
audio
citizen
công dân
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
former
trước đây
audio
court
tòa án
audio
upset
buồn bã
audio
depression
trầm cảm
audio
brain
não
audio
liver
gan
audio
former
trước đây
audio
court
tòa án
audio
upset
buồn bã
audio
depression
trầm cảm
audio
brain
não
audio
liver
gan
audio
kidney
quả thận
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
evidence
chứng cớ
audio
suspect
nghi ngờ
audio
treaty
hiệp ước
audio
abnormal
bất thường
audio
severe
nghiêm trọng
audio
criminal
tội phạm
audio
statute
quy chế
audio
trial
sự thử nghiệm
audio
complaint
lời phàn nàn
audio
sentence
câu
audio
innocent
vô tội
audio
surrender
đầu hàng
audio
tissue
View less

Other articles