flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Russian Strikes Kill At Least 7 in Lviv, Ukraine Officials Say

Save News
2022-04-18 22:30:28
Translation suggestions
Russian Strikes Kill At Least 7 in Lviv, Ukraine Officials Say
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
say
nói
audio
city
thành phố
audio
people
mọi người
audio
ago
trước kia
audio
safe
an toàn
audio
end
kết thúc
audio
say
nói
audio
city
thành phố
audio
people
mọi người
audio
ago
trước kia
audio
safe
an toàn
audio
end
kết thúc
audio
important
quan trọng
audio
few
một vài
audio
there
ở đó
audio
message
tin nhắn
audio
sunday
chủ nhật
audio
repair
Sửa chữa
audio
shop
cửa hàng
audio
hotel
khách sạn
audio
other
khác
audio
country
quốc gia
audio
children
những đứa trẻ
audio
ability
khả năng
audio
area
khu vực
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
past
quá khứ
audio
day
ngày
audio
also
Mà còn
audio
equipment
thiết bị
audio
government
chính phủ
audio
second
thứ hai
audio
monday
Thứ hai
audio
after
sau đó
audio
everything
mọi thứ
audio
president
chủ tịch
audio
nation
Quốc gia
audio
give
đưa cho
audio
many
nhiều
audio
economy
kinh tế
audio
step
bước chân
audio
sea
biển
audio
woman
đàn bà
audio
water
Nước
audio
rain
cơn mưa
audio
difficult
khó
audio
goal
mục tiêu
audio
usually
thường xuyên
audio
long
dài
audio
time
thời gian
audio
very
rất
audio
bad
xấu
audio
organization
tổ chức
audio
someone
người nào đó
audio
make
làm
audio
sure
Chắc chắn
audio
move
di chuyển
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
sun
mặt trời
audio
least
ít nhất
audio
across
sang
audio
almost
hầu hết
audio
region
vùng đất
audio
among
giữa
audio
sun
mặt trời
audio
least
ít nhất
audio
across
sang
audio
almost
hầu hết
audio
region
vùng đất
audio
among
giữa
audio
mayor
thị trưởng
audio
even
thậm chí
audio
against
chống lại
audio
ground
đất
audio
mostly
hầu hết
audio
over
qua
audio
permit
cho phép làm gì
audio
take
lấy
audio
already
đã
audio
control
điều khiển
audio
ensure
đảm bảo
audio
speech
lời nói
audio
advance
nâng cao
audio
remain
duy trì
audio
collect
sưu tầm
audio
found
thành lập
audio
achieve
đạt được
audio
period
Giai đoạn
audio
experience
kinh nghiệm
audio
situation
tình huống
audio
as
BẰNG
audio
function
chức năng
audio
remove
di dời
audio
place
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
device
thiết bị
audio
automobile
ô tô
audio
leave
rời khỏi
audio
set
bộ
audio
east
phía đông
audio
population
dân số
audio
device
thiết bị
audio
automobile
ô tô
audio
leave
rời khỏi
audio
set
bộ
audio
east
phía đông
audio
population
dân số
audio
others
người khác
audio
side
bên
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
forward
chuyển tiếp
audio
attempt
nỗ lực
audio
major
lớn lao
audio
press
nhấn
audio
general
tổng quan
audio
plan
kế hoạch
audio
forward
chuyển tiếp
audio
attempt
nỗ lực
audio
major
lớn lao
audio
press
nhấn
audio
general
tổng quan
audio
plan
kế hoạch
audio
basic
nền tảng
audio
dangerous
nguy hiểm
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
certain
nhất định
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
absolutely
tuyệt đối
audio
governor
thống đốc
audio
defend
phòng vệ
audio
deputy
phó
audio
certain
nhất định
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
absolutely
tuyệt đối
audio
governor
thống đốc
audio
defend
phòng vệ
audio
deputy
phó
audio
territory
lãnh thổ
audio
port
Hải cảng
audio
nightmare
cơn ác mộng
audio
shot
bắn
audio
offensive
phản cảm
audio
attack
tấn công
audio
politics
chính trị
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
violence
bạo lực
audio
prime
xuất sắc
audio
victory
chiến thắng
audio
scene
bối cảnh
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
missile
hỏa tiễn
audio
military
quân đội
audio
flee
chạy trốn
audio
escape
bỏ trốn
audio
refusal
từ chối
audio
capture
chiếm lấy
audio
container
thùng đựng hàng
audio
strategic
chiến lược
audio
frightening
đáng sợ
View less

Other articles