flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The 'financial infidelity' that can sink couples

Save News
2022-04-18 07:31:28
Translation suggestions
The 'financial infidelity' that can sink couples
Source: BBC
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Chinlish
0 0
2022-09-18
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
news
Tin tức
audio
world
thế giới
audio
report
báo cáo
audio
every
mọi
audio
back
mặt sau
audio
might
có thể
audio
news
Tin tức
audio
world
thế giới
audio
report
báo cáo
audio
every
mọi
audio
back
mặt sau
audio
might
có thể
audio
simple
đơn giản
audio
small
bé nhỏ
audio
also
Mà còn
audio
more
hơn
audio
like
giống
audio
people
mọi người
audio
spend
tiêu
audio
avoid
tránh xa
audio
most
hầu hết
audio
reason
lý do
audio
too
cũng vậy
audio
much
nhiều
audio
tell
kể
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
half
một nửa
audio
money
tiền bạc
audio
order
đặt hàng
audio
advise
khuyên nhủ
audio
regular
thường xuyên
audio
open
mở
audio
bad
xấu
audio
long
dài
audio
person
người
audio
feel
cảm thấy
audio
around
xung quanh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
create
tạo
audio
individual
cá nhân
audio
partner
cộng sự
audio
as
BẰNG
audio
expert
chuyên gia
audio
power
quyền lực
audio
create
tạo
audio
individual
cá nhân
audio
partner
cộng sự
audio
as
BẰNG
audio
expert
chuyên gia
audio
power
quyền lực
audio
relationship
mối quan hệ
audio
recent
gần đây
audio
study
học
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
found
tìm thấy
audio
through
bởi vì
audio
found
tìm thấy
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
recover
phục hồi
audio
serious
nghiêm trọng
audio
income
thu nhập
audio
uk
Vương quốc Anh
audio
recover
phục hồi
audio
serious
nghiêm trọng
audio
income
thu nhập
audio
uk
Vương quốc Anh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
discover
khám phá
audio
behavior
hành vi
audio
ashamed
hổ thẹn
audio
typical
đặc trưng
audio
confrontation
sự đối đầu
audio
confession
lời thú tội
audio
discover
khám phá
audio
behavior
hành vi
audio
ashamed
hổ thẹn
audio
typical
đặc trưng
audio
confrontation
sự đối đầu
audio
confession
lời thú tội
audio
poll
thăm dò ý kiến
audio
financial
tài chính
audio
excessive
quá đáng
audio
majority
số đông
audio
minimize
giảm thiểu
View less

Other articles