flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The rise of never-ending job interviews

Save News
2022-04-17 19:31:04
Translation suggestions
The rise of never-ending job interviews
Source: BBC
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thủy Bùi thị
0 0
2022-04-17
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
after
sau đó
audio
company
công ty
audio
more
hơn
audio
before
trước
audio
benefit
lợi ích
audio
job
công việc
audio
after
sau đó
audio
company
công ty
audio
more
hơn
audio
before
trước
audio
benefit
lợi ích
audio
job
công việc
audio
enough
đủ
audio
make
làm
audio
percent
phần trăm
audio
decision
phán quyết
audio
international
quốc tế
audio
number
con số
audio
always
luôn luôn
audio
level
mức độ
audio
date
ngày
audio
early
sớm
audio
too
cũng vậy
audio
long
dài
audio
good
Tốt
audio
research
nghiên cứu
audio
around
xung quanh
audio
half
một nửa
audio
review
ôn tập
audio
interview
phỏng vấn
audio
both
cả hai
audio
find
tìm thấy
audio
information
thông tin
audio
mention
đề cập đến
audio
name
tên
audio
way
đường
audio
rise
tăng lên
audio
attend
tham gia
audio
many
nhiều
audio
red
màu đỏ
audio
drive
lái xe
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
away
đi
audio
position
chức vụ
audio
postpone
hoãn
audio
several
một số
audio
process
quá trình
audio
market
chợ
audio
away
đi
audio
position
chức vụ
audio
postpone
hoãn
audio
several
một số
audio
process
quá trình
audio
market
chợ
audio
found
thành lập
audio
consulting
tư vấn
audio
expert
chuyên gia
audio
extra
thêm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
even
thậm chí
audio
offer
lời đề nghị
audio
should
nên
audio
match
cuộc thi đấu
audio
set
bộ
audio
turn
xoay
audio
even
thậm chí
audio
offer
lời đề nghị
audio
should
nên
audio
match
cuộc thi đấu
audio
set
bộ
audio
turn
xoay
audio
those
những thứ kia
audio
leave
rời khỏi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
side
bên
audio
director
giám đốc
audio
off
tắt
audio
side
bên
audio
director
giám đốc
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
multiple
nhiều
audio
competitive
cạnh tranh
audio
negative
tiêu cực
audio
fatigue
Mệt mỏi
audio
multiple
nhiều
audio
competitive
cạnh tranh
audio
negative
tiêu cực
audio
fatigue
Mệt mỏi
View less

Other articles