flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

American Businessman Elon Musk Offers to Buy Twitter

Save News
2022-04-14 22:30:38
Translation suggestions
American Businessman Elon Musk Offers to Buy Twitter
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
buy
mua
audio
company
công ty
audio
thursday
thứ năm
audio
person
người
audio
magazine
tạp chí
audio
billion
tỷ
audio
buy
mua
audio
company
công ty
audio
thursday
thứ năm
audio
person
người
audio
magazine
tạp chí
audio
billion
tỷ
audio
move
di chuyển
audio
after
sau đó
audio
past
quá khứ
audio
percent
phần trăm
audio
share
chia sẻ
audio
new
mới
audio
price
giá
audio
best
tốt nhất
audio
final
cuối cùng
audio
government
chính phủ
audio
because
bởi vì
audio
free
miễn phí
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
however
Tuy nhiên
audio
now
Hiện nay
audio
only
chỉ một
audio
way
đường
audio
become
trở nên
audio
into
vào trong
audio
decide
quyết định
audio
accept
chấp nhận
audio
continue
Tiếp tục
audio
note
ghi chú
audio
difficult
khó
audio
other
khác
audio
come
đến
audio
service
dịch vụ
audio
great
Tuyệt
audio
million
triệu
audio
much
nhiều
audio
late
muộn
audio
november
tháng mười một
audio
necessary
cần thiết
audio
someone
người nào đó
audio
tell
kể
audio
large
lớn
audio
number
con số
audio
people
mọi người
audio
idea
ý tưởng
audio
product
sản phẩm
audio
change
thay đổi
audio
improve
cải thiện
audio
client
khách hàng
audio
advice
khuyên bảo
audio
opinion
ý kiến
audio
amount
số lượng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
money
tiền
audio
take
lấy
audio
public
công cộng
audio
exchange
trao đổi
audio
latest
muộn nhất
audio
already
đã
audio
money
tiền
audio
take
lấy
audio
public
công cộng
audio
exchange
trao đổi
audio
latest
muộn nhất
audio
already
đã
audio
position
chức vụ
audio
as
BẰNG
audio
potential
tiềm năng
audio
speech
lời nói
audio
whether
liệu
audio
operate
vận hành
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
expert
chuyên gia
audio
individual
cá nhân
audio
related
có liên quan
audio
committed
tận tụy
audio
recent
gần đây
audio
completely
hoàn toàn
audio
study
học
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
profit
lợi nhuận
audio
per
mỗi
audio
offer
lời đề nghị
audio
shareholder
cổ đông
audio
such
như là
audio
forward
phía trước
audio
profit
lợi nhuận
audio
per
mỗi
audio
offer
lời đề nghị
audio
shareholder
cổ đông
audio
such
như là
audio
forward
phía trước
audio
well
Tốt
audio
loss
sự mất mát
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
else
khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
subject
chủ đề
audio
private
riêng tư
audio
commission
nhiệm vụ
audio
worth
đáng giá
audio
given
được cho
audio
social
xã hội
audio
subject
chủ đề
audio
private
riêng tư
audio
commission
nhiệm vụ
audio
worth
đáng giá
audio
given
được cho
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
right
Phải
audio
base
căn cứ
audio
officer
nhân viên văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
possibility
khả năng
audio
platform
nền tảng
audio
aggressive
hung dữ
audio
hostile
thù địch
audio
comparable
so sánh được
audio
financing
tài chính
audio
possibility
khả năng
audio
platform
nền tảng
audio
aggressive
hung dữ
audio
hostile
thù địch
audio
comparable
so sánh được
audio
financing
tài chính
audio
largely
phần lớn
audio
transform
biến đổi
audio
critical
phê bình
View less

Other articles