flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Little Progress in Effort to Save Vaquita

Save News
2022-04-11 22:30:24
Translation suggestions
Little Progress in Effort to Save Vaquita
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
little
nhỏ bé
audio
save
cứu
audio
family
gia đình
audio
today
Hôm nay
audio
animal
động vật
audio
world
thế giới
audio
little
nhỏ bé
audio
save
cứu
audio
family
gia đình
audio
today
Hôm nay
audio
animal
động vật
audio
world
thế giới
audio
september
tháng 9
audio
hope
mong
audio
more
hơn
audio
each
mỗi
audio
year
năm
audio
than
hơn
audio
long
dài
audio
name
tên
audio
only
chỉ một
audio
part
phần
audio
most
hầu hết
audio
often
thường
audio
close
đóng
audio
quickly
nhanh
audio
away
xa
audio
boat
thuyền
audio
first
Đầu tiên
audio
give
đưa cho
audio
every
mọi
audio
other
khác
audio
between
giữa
audio
february
tháng 2
audio
april
tháng tư
audio
around
xung quanh
audio
organization
tổ chức
audio
percent
phần trăm
audio
sell
bán
audio
high
cao
audio
government
chính phủ
audio
use
sử dụng
audio
area
khu vực
audio
help
giúp đỡ
audio
january
tháng Giêng
audio
group
nhóm
audio
sea
biển
audio
protect
bảo vệ
audio
news
Tin tức
audio
where
Ở đâu
audio
avoid
tránh xa
audio
there
ở đó
audio
always
luôn luôn
audio
good
Tốt
audio
story
câu chuyện
audio
soon
sớm
audio
back
mặt sau
audio
difficult
khó
audio
small
bé nhỏ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
air
không khí
audio
effort
cố gắng
audio
fund
quỹ
audio
found
thành lập
audio
sign
dấu hiệu
audio
least
ít nhất
audio
air
không khí
audio
effort
cố gắng
audio
fund
quỹ
audio
found
thành lập
audio
sign
dấu hiệu
audio
least
ít nhất
audio
as
BẰNG
audio
value
giá trị
audio
campaign
chiến dịch
audio
prevent
ngăn chặn
audio
local
địa phương
audio
inspection
điều tra
audio
agency
hãng
audio
council
hội đồng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
place
nơi
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
population
dân số
audio
such
như là
audio
pass
vượt qua
audio
natural
tự nhiên
audio
place
nơi
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
population
dân số
audio
such
như là
audio
pass
vượt qua
audio
natural
tự nhiên
audio
interest
quan tâm
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
those
những cái đó
audio
progress
tiến triển
audio
last
cuối cùng
audio
meter
mét
audio
live
sống
audio
single
đơn
audio
those
những cái đó
audio
progress
tiến triển
audio
last
cuối cùng
audio
meter
mét
audio
live
sống
audio
single
đơn
audio
then
sau đó
audio
director
giám đốc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
strength
sức mạnh
audio
gulf
Vịnh
audio
fixed
đã sửa
audio
normally
thông thường
audio
catch
nắm lấy
audio
lose
thua
audio
strength
sức mạnh
audio
gulf
Vịnh
audio
fixed
đã sửa
audio
normally
thông thường
audio
catch
nắm lấy
audio
lose
thua
audio
rare
hiếm
audio
fade
phai màu
audio
offspring
con cháu
audio
shepherd
chăn cừu
View less

Other articles

News
NW 2024-04-13 19:33:07
News
TODAII 2024-04-13 19:32:48
News
TODAII 2024-04-13 19:32:40
News
FOX 2024-04-13 19:32:35
News
TODAII 2024-04-13 19:32:30
News
NW 2024-04-13 19:32:22
News
TODAII 2024-04-13 19:32:16
News
FOX 2024-04-13 19:32:09
News
FOX 2024-04-13 19:32:03
News
CNN 2024-04-13 19:31:56