flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ukraine Says Missile Strike Kills 50 People at Train Station

Save News
2022-04-08 22:30:25
Translation suggestions
Ukraine Says Missile Strike Kills 50 People at Train Station
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
people
mọi người
audio
train
xe lửa
audio
station
ga tàu
audio
friday
Thứ sáu
audio
where
Ở đâu
audio
more
hơn
audio
people
mọi người
audio
train
xe lửa
audio
station
ga tàu
audio
friday
Thứ sáu
audio
where
Ở đâu
audio
more
hơn
audio
around
xung quanh
audio
city
thành phố
audio
also
Mà còn
audio
children
những đứa trẻ
audio
office
văn phòng
audio
most
hầu hết
audio
area
khu vực
audio
new
mới
audio
inside
bên trong
audio
president
chủ tịch
audio
other
khác
audio
only
chỉ một
audio
stand
đứng
audio
without
không có
audio
never
không bao giờ
audio
stop
dừng lại
audio
just
chỉ
audio
away
xa
audio
while
trong khi
audio
many
nhiều
audio
after
sau đó
audio
near
gần
audio
black
đen
audio
body
thân hình
audio
next
Kế tiếp
audio
each
mỗi
audio
into
vào trong
audio
under
dưới
audio
government
chính phủ
audio
week
tuần
audio
soon
sớm
audio
country
quốc gia
audio
reason
lý do
audio
research
nghiên cứu
audio
important
quan trọng
audio
than
hơn
audio
every
mọi
audio
street
đường phố
audio
world
thế giới
audio
same
như nhau
audio
increase
tăng
audio
foreign
nước ngoài
audio
million
triệu
audio
difficult
khó
audio
group
nhóm
audio
twelve
mười hai
audio
things
đồ đạc
audio
ability
khả năng
audio
know
biết
audio
equipment
thiết bị
audio
organization
tổ chức
audio
someone
người nào đó
audio
very
rất
audio
because
bởi vì
audio
little
nhỏ bé
audio
hope
mong
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
action
hành động
audio
least
ít nhất
audio
ground
đất
audio
found
thành lập
audio
launch
phóng
audio
place
địa điểm
audio
action
hành động
audio
least
ít nhất
audio
ground
đất
audio
found
thành lập
audio
launch
phóng
audio
place
địa điểm
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
take
lấy
audio
mostly
hầu hết
audio
industrial
công nghiệp
audio
control
điều khiển
audio
establish
thành lập
audio
expert
chuyên gia
audio
purpose
mục đích
audio
speech
lời nói
audio
already
đã
audio
region
vùng đất
audio
supplies
quân nhu
audio
since
từ
audio
function
chức năng
audio
remove
di dời
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
cause
nguyên nhân
audio
leave
rời khỏi
audio
east
phía đông
audio
population
dân số
audio
town
thị trấn
audio
north
phía bắc
audio
cause
nguyên nhân
audio
leave
rời khỏi
audio
east
phía đông
audio
population
dân số
audio
town
thị trấn
audio
north
phía bắc
audio
own
sở hữu
audio
those
những thứ kia
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
others
những người khác
audio
belongings
đồ đạc
audio
major
lớn lao
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
strength
sức mạnh
audio
others
những người khác
audio
belongings
đồ đạc
audio
major
lớn lao
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
strength
sức mạnh
audio
then
sau đó
audio
get
lấy
audio
general
tổng quan
audio
institute
học viện
audio
neighborhood
hàng xóm
audio
dangerous
nguy hiểm
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
basic
cơ bản
audio
prosecutor
công tố viên
audio
arms
cánh tay
audio
desperate
tuyệt vọng
audio
upset
buồn bã
audio
strike
đánh đập
audio
basic
cơ bản
audio
prosecutor
công tố viên
audio
arms
cánh tay
audio
desperate
tuyệt vọng
audio
upset
buồn bã
audio
strike
đánh đập
audio
offensive
phản cảm
audio
ministry
Bộ
audio
attack
tấn công
audio
shot
bắn
audio
survival
sống sót
audio
rail
đường sắt
audio
scene
bối cảnh
audio
critical
phê bình
audio
reinforce
củng cố
audio
movement
sự chuyển động
audio
missile
hỏa tiễn
audio
flee
chạy trốn
audio
military
quân đội
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
striking
nổi bật
audio
capital
thủ đô
audio
grave
phần mộ
audio
desire
sự mong muốn
View less

Other articles

News
TODAII 2024-04-24 19:32:11
News
NW 2024-04-24 19:32:04
News
TODAII 2024-04-24 19:31:57
News
TODAII 2024-04-24 19:31:50
News
TODAII 2024-04-24 19:31:43
News
TODAII 2024-04-24 19:31:35
News
TODAII 2024-04-24 19:31:20
News
CNN 2024-04-24 19:31:14
News
FOX 2024-04-24 19:31:07
News
FOX 2024-04-24 19:31:00