flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Fighting Over Illegal Fishing Lead to Armed Conflict, Deaths

Save News
2022-04-06 22:30:34
Translation suggestions
Fighting Over Illegal Fishing Lead to Armed Conflict, Deaths
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

yennhu78910
0 0
2022-04-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
research
nghiên cứu
audio
both
cả hai
audio
reduce
giảm bớt
audio
important
quan trọng
audio
difficult
khó
audio
food
đồ ăn
audio
research
nghiên cứu
audio
both
cả hai
audio
reduce
giảm bớt
audio
important
quan trọng
audio
difficult
khó
audio
food
đồ ăn
audio
people
mọi người
audio
often
thường
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
before
trước
audio
also
Mà còn
audio
news
Tin tức
audio
past
quá khứ
audio
government
chính phủ
audio
foreign
nước ngoài
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
action
hoạt động
audio
during
trong lúc
audio
same
như nhau
audio
time
thời gian
audio
activity
hoạt động
audio
there
ở đó
audio
organization
tổ chức
audio
say
nói
audio
depend
phụ thuộc
audio
many
nhiều
audio
outside
ngoài
audio
search
tìm kiếm
audio
result
kết quả
audio
new
mới
audio
change
thay đổi
audio
life
mạng sống
audio
world
thế giới
audio
first
Đầu tiên
audio
rise
tăng lên
audio
ago
trước kia
audio
problem
vấn đề
audio
now
Hiện nay
audio
around
xung quanh
audio
use
sử dụng
audio
sea
biển
audio
produce
sản xuất
audio
lost
mất
audio
business
việc kinh doanh
audio
equipment
thiết bị
audio
away
xa
audio
year
năm
audio
other
khác
audio
keep
giữ
audio
like
giống
audio
try
thử
audio
stop
dừng lại
audio
fire
ngọn lửa
audio
member
thành viên
audio
country
quốc gia
audio
send
gửi
audio
message
tin nhắn
audio
here
đây
audio
feel
cảm thấy
audio
each
mỗi
audio
very
rất
audio
between
giữa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
believe
tin
audio
over
qua
audio
lead
chỉ huy
audio
cause
gây ra
audio
across
sang
audio
yet
chưa
audio
believe
tin
audio
over
qua
audio
lead
chỉ huy
audio
cause
gây ra
audio
across
sang
audio
yet
chưa
audio
source
nguồn
audio
issue
vấn đề
audio
agency
hãng
audio
found
thành lập
audio
independent
độc lập
audio
as
BẰNG
audio
likely
rất có thể
audio
security
bảo vệ
audio
industrial
công nghiệp
audio
need
nhu cầu
audio
further
hơn nữa
audio
expert
chuyên gia
audio
fund
quỹ
audio
competition
cuộc thi
audio
already
đã
audio
effort
cố gắng
audio
show
trình diễn
audio
land
đất
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
goods
hàng hóa
audio
conflict
xung đột
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
well
Tốt
audio
such
như là
audio
risk
rủi ro
audio
goods
hàng hóa
audio
conflict
xung đột
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
well
Tốt
audio
such
như là
audio
risk
rủi ro
audio
wildlife
động vật hoang dã
audio
west
hướng Tây
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
set
bộ
audio
toward
theo hướng
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
deal
thỏa thuận
audio
science
khoa học
audio
press
nhấn
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
single
đơn
audio
nature
thiên nhiên
audio
deal
thỏa thuận
audio
science
khoa học
audio
press
nhấn
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
single
đơn
audio
nature
thiên nhiên
audio
africa
Châu phi
audio
last
cuối cùng
audio
line
đường kẻ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
defend
phòng vệ
audio
commerce
thương mại
audio
deny
từ chối
audio
strain
sự căng thẳng
audio
represent
đại diện
audio
state
tiểu bang
audio
defend
phòng vệ
audio
commerce
thương mại
audio
deny
từ chối
audio
strain
sự căng thẳng
audio
represent
đại diện
audio
accuse
buộc tội
audio
shot
bắn
audio
ministry
Bộ
audio
marine
hàng hải
audio
justice
Sự công bằng
audio
initiative
sáng kiến
audio
engagement
hôn ước
audio
violent
hung bạo
audio
feed
cho ăn
audio
climate
khí hậu
audio
tension
căng thẳng
audio
military
quân đội
View less

Other articles

News
VOA 2024-04-21 22:30:29
News
VOA 2024-04-21 22:30:07
News
VOA 2024-04-21 22:30:03
News
TODAII 2024-04-21 19:32:54
News
TODAII 2024-04-21 19:32:45
News
TODAII 2024-04-21 19:32:37
News
TODAII 2024-04-21 19:32:27
News
NW 2024-04-21 19:32:19
News
NW 2024-04-21 19:32:12
News
FOX 2024-04-21 19:32:02